I India hevet Reserve Bank of India (RBI) onsdag styringsrenten med 40 basispunkter til 4,40 prosent i et ikke-planlagt møte. Med den plutselige rentehevningen håper RBI å dempe inflasjonen – som er nær syv prosent – ​​og takle virkningen av geopolitiske spenninger.

Ni timer senere stemte Den amerikanske sentralbankens Federal Open Market Committee enstemmig for å øke referanserenten med et halvt prosentpoeng. Økningen på 50 basispunkter er den mest aggressive innstramningen av pengepolitikken på 22 år fra den amerikanske sentralbanken. 

Covid-relaterte nedstengninger i Kina som forventes å forverre forstyrrelsene i forsyningskjedene, kommer på toppen av Russlands invasjon av Ukraina. Det skaper ytterligere inflasjonspress og vil sannsynligvis tynge den økonomiske aktivitet, skal vi tro sentralbanken. Den amerikanske grunnrenten er nå 0,75 til 1,00 prosent.

En indisk fondsforvalter sier ifølge Indian Express, at RBIs beslutning var knyttet til en forventet økning fra Federal Reserve Bank: 

– Renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken fører til stor utstrømning av kapital og legger press på den indiske rupien. Selv om renteøkningen var påkrevet var det nok en tilfeldighet at den kom bare ni timer før FED hevet renten med historisk høye 0,5 prosentpoeng.

Matvareprisene bekymrer

Den kraftig akselererte inflasjonen som i mars nådde 6,95 prosent i India, er spesielt drevet av matvareinflasjon. Ni av tolv undergrupper av matvarer ble dyrere i mars, ifølge RBI.

Globale matvarepriser nådde rekordhøyder i mars. Høye gjødselpriser, råoljepriser over 100 dollar fatet og andre innsatskostnader har en direkte innvirkning på matvareprisene i India. Konflikten i Europa og importforbud fra nøkkelprodusenter fører til mangel på inflasjonssensitive varer som for eksempel matoljer – en vare som er essensiell i kostholdet til Indias 1,38 milliarder mennesker, drøyt 17 prosent av jordens befolkning. 

Vestlige mediers krig mot Modis India

Prisveksten i Tyrkia når nye høyder

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.