Tirsdag 26. april la leder for Koronakommisjonen Egil Matsen fram kommisjonens andre rapport om koronahåndteringen, gjeldende for perioden Solberg-regjeringen styrte. Særlig bruken av koronahotell får sterk kritikk.

– Jeg visste jo at det var så kokos, men det er likevel oppsiktsvekkende å få det svart på hvitt, sier advokat Helge Morset til Dagbladet, som bruker ord som «oppsiktsvekkende» og «kjempefarlig» om avsløringene.

Nesten 700 EU- og EØS-borgere har varslet søksmål mot staten på grunn av ordningen med karantenehotell. ESA åpnet sak mot Norge i 2021, og ba Norge tilpasse innreisebegrensningene etter EØS-reglene.

Advokat Morset leder koronautvalget til Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge (ICJ Norge), og har engasjert seg i det juridiske rundt de ulike tiltakene. Han mener rapporten gir en god gjennomgang av prosessene bak kulissene.

– Utad virket det som alle var veldig enige om alt. I Koronakommisjonens rapport kommer det tydelig til uttrykk at det ikke var tilfellet.

I Koronakommisjonens andre rapport står det følgende på side 196:

Notatet om karantenehotell utløste reaksjoner fra flere departementer, ikke minst fra lovavdelingen i JD som stilte spørsmål ved lovgrunnlaget og var skeptisk til prosessen:

Det er grunn til å være svært kritisk til prosessen. Sentrale og inngripende tiltak foreslås uten at andre departementer enn HOD har vært involvert, og uten mulighet for skriftlige merknader. Det er særlig grunn til å nevne konklusjonspunkt 1 og 2 i notatet om endring i covid-19 forskriften med krav om negativ test før ankomst til Norge og krav om ti dagers opphold på karantenehotell med krav om testing i karanteneperioden.

Advokat Morset reagerer særlig på den uryddige prosessen før vedtak om tiltak ble gjort.

– Jeg syntes det er oppsiktsvekkende at man har tatt så lett på så ekstremt inngripende tiltak. Friske mennesker som ikke har gjort noe annet enn å reise til utlandet, blir internert på karantenehotell.

Det ble ikke gjort gode nok vurderinger om hvem som hadde gode grunner til å reise utenlands, mener Morset. Han peker også på myndighetenes maktmisbruk.

– Noe av det groveste med hele rapporten er en uttalelse om at det ikke er vits å ta opp kampen mot tiltakene da Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å få gjennomslag uansett, sier advokaten.

Morset mener raske og mindre gjennomtenkte vurderinger kan rettferdiggjøres i en kort periode. Men våre myndigheter holdt gjetteleken gående i hele to år.

– Det er rett og slett kjempefarlig. Ikke bare for enkeltmennesket, samfunnet og økonomien, men også for demokratiet og rettsstaten, sier han.

Ville vise at de gjorde noe

Også jusprofessor Anna Nylund fra Universitetet i Tromsø har tidligere sagt at regjeringens koronatiltak bar preg av å vise at man gjorde noe, uten at effekten av tiltakene var kjent.

– Skolene ble ikke anbefalt stengt av Folkehelseinstituttet, men det skjedde likevel. Flere andre tiltak, som karantenehotell, hytteforbud og begrensning i antall gjester i eget hjem er helt klart inngrep i menneskerettighetene. Og flere tiltak ble videreført uten særlig debatt. Hvorfor stoppet vi ikke opp og diskuterte hvilke tiltak vi skulle ha? sier hun.

Nylund mener  polariseringen av debatten førte til at politikerne følte seg presset til å «bare gjøre noe»:

– Enten er man klin kokos som Trump og Bolsonaro, eller så er man rasjonell og ansvarlig og innfører kjempestrenge begrensinger. Det er viktigere å vise handlekraft enn å lytte til fagmiljøene, sier hun.

Internering som straff uten forbrytelse

Også professor Janne Haaland Matlary er kritisk til myndighetenes bruk av internering som straff uten forbrytelse.I en kronikk i  Aftenposten 6. april skrev hun at «Rettsstaten Norge internerer egne borgere. Det er uakseptabelt.»

«Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.» Det skriver jurister, leger og psykolog i en felles kronikk i Aftenposten 30. mars.

De peker på det totalt uakseptable ved dagens regime for å stoppe importsmitte, nemlig at hensikten ikke er smittevern, men straff.

(…)

Regjeringen avslører sin hensikt med ordningen ved denne distinksjonen. Hadde dette vært smittevernmotivert, måtte absolutt alle på dette «hotelloppholdet».

Og her er det graverende: Rettsstaten Norge internerer nå egne borgere. De tvinges til å bo på hotell i 10 dager og sågar å betale for oppholdet selv.

Musikeren Ane Marthe Sørlien Holen beskrev i Minerva hvordan hun opplevde hele opplegget rundt karantenehotell, hvor man sto i sild og tønne i kø etter kø, for deretter å bli stuet inn på stappfulle busser.

Passkontroll.

Greit nok, det må man jo gjennom.

Men gangene på Oslo Lufthavn er ikke konstruert for pandemi, avstand, og lange intervjuer med hvert eneste menneske som skal passere.

Vi står som sild i tønne, og vi står der lenge.

Det er et smittemekka.

Litt før klokka 22 er jeg inne på rommet jeg har fått tildelt. Jeg landa på Oslo Lufthavn litt før klokka 17.

Det har tatt fem timer å komme hit.

Fem timer i kø, fem timer tett i tett med andre reisende.

Fem timer hvor jeg har blitt behandla som en kriminell, som en som har gjort noe ulovlig, en som ikke er velkommen tilbake i Norge.

Holen avslutter med å sitere et dansk familiemedlem, som mener ordningen ga «et frygtelig usympatisk dårlig billede af Norge.»

Document har gjentatte ganger omtalt ordningen med karantenehotell. 29. april 2021 er ett eksempel:

Flere hundre EØS-borgere som har lovlig opphold i Norge har blitt bortvist etter retur fra hjemlandet, skrev NRK 28. april.

En av mange som har klaget er Irma fra Litauen, som opplevde at hun ikke fikk kjøpe bleier og morsmelkerstatning til sønnen da hun oppholdt seg på et karantenehotell.

NRK beskriver noen av sakene:

  • Personar som opplever at det er forbode å forlate rommet, og blitt truga med bot om dei gjer det.
  • Personar som har fått dårleg informasjon om utreise og kva reglar som gjaldt på hotellet.
  • Personar som ikkje fekk forlate rommet før advokaten deira vart informert og tok kontakt med hotellet.

Jusprofessor Ole Gjems-Onstad opplever at praksisen med karantenehotell er en form for internering. Han mener praksisen bryter mot den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Jusprofessor mener karantenehotell er i strid med menneske­rettighetene

Til tross for at Solberg-regjeringen får kritikk i Koronakommisjonens andre rapport, får Solberg støtte fra daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre.

– Jeg vil komme min forgjenger litt til unnsetning. Det rapporten konkluderte med, var at de måtte ta tak, og at det da ble gjort litt for mye er bedre enn at det blir gjort for lite, sier Støre til NTB.

– Utfordringen i slike kriser er alltid å håndtere det her og nå samtidig som du løfter blikket og ser framover, understreker han og påpeker at også hans regjering tok grep og detaljstyrte da omikronvarianten kom.

Som Document skrev nylig:

Kanskje Støre viser storsinn overfor sin forgjenger, for å selv slippe unna kritikk for å stenge ned på nytt rundt juletider, noe som i etterpåklokskapens navn virker nokså panikkartet.

Hovedstrømsmediene har i stor grad støttet myndighetenes koronatiltak i tykt og tynt, og har fokusert på skremselsjournalistikk, som daglige oppdateringer med dødstall og smittetall.

Kanskje også mediene bør gå i seg selv? Hva med å sette ned en mediekommisjon?

En slik kommisjon bør helst ikke ledes av Faktisk.no.

Korona­kommisjonen med mild kritikk av myndighetenes håndtering av pandemien

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.