Helse- og omsorgsminister Bent Høie, flankert av justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog tidlig i april. Flere tungvektere går nå hardt ut mot regjeringens håndtering av koronakrisa. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Jusprofessor Ole Gjems-Onstad sier at bruken av karantenehotell er å sperre folk inne uten dom. Men justisminister Monica Mæland (H) avviser påstandene.

Flere hundre EØS-borgere som har lovlig opphold i Norge har blitt bortvist etter retur fra hjemlandet, skrev NRK 28. april.

En av mange som har klaget er Irma fra Litauen, som opplevde at hun ikke fikk kjøpe bleier og morsmelkerstatning til sønnen da hun oppholdt seg på et karantenehotell.

NRK beskriver noen av sakene:

  • Personar som opplever at det er forbode å forlate rommet, og blitt truga med bot om dei gjer det.
  • Personar som har fått dårleg informasjon om utreise og kva reglar som gjaldt på hotellet.
  • Personar som ikkje fekk forlate rommet før advokaten deira vart informert og tok kontakt med hotellet.

Jusprofessor Ole Gjems-Onstad opplever at praksisen med karantenehotell er en form for internering. Han mener praksisen bryter mot den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Gjems-Onstad mener slik internering må avgjøres av en dommer.

Prosedyren for å internere folk er feil med tanke på EMK sine rettstryggleiksgarantiar, meiner han.

Justisminister Monica Mæland kommenterte problemstillingen på en pressekonferanse onsdag.

– Me har sett i media ein del eksempel på EØS-borgarar som ikkje slepp inn i Noreg etter å ha vore på besøk i heimlandet, sa Mæland innleiingsvis.

– Me har sjølvsagt gjort grundige juridiske vurderingar, men dette er ingen internering. Dette er for at me ikkje skal spreie smitte.

Mæland mener at smittevernloven gir fullmakter til slike tiltak, og at det å være på et karantenehotell ikke er det samme som å være isolert eller internert.

Men det er nettopp slik mange opplever det. At man må betale for oppholdet selv gjør opplevelsen enda verre.

Gjems-Onstad er sjokkert over Mælands forklaring.

– Det syns eg er eit overraskande utsagn når ein tar i betraktning kor langvarig dette varer for enkelte. Det er ikkje lett å sjå at dette er ein riktig forståing av EMK, seier Gjems-Onstad.

– Internering er at du blir fråteke din bevegelsesfridom, som jo eit karantenehotell er. Det blir ikkje kalla fengsel, men ein fridomsrøving er det utan tvil, seier Gjems-Onstad.

Jusprofessoren avviser at smittevernsloven trumfer EMK.

Advokat Lina Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig reagerer også på praksisen. Smorr representerer flere personer som har blitt plasserte på karantenehotell.

– For dei som har vore på karantenehotell mens ein ventar på retur, har det blitt praktisert som ein arrest.

– Me reagerer sterkt på det, fordi me får fleire førespurnader frå personar som fortel om same praksis. Dei skulle hatt ein advokat, og dei skulle ha vore stilt for retten slik at retten kunne bestemme om denne fridomsrøvinga er forholdsmessig.

Også Advokatforeningen vil ha slutt på bruken av karantenehotell.

24. april skrev Gudmund Hernes, tidligere utdanningsminister for Ap, en kronikk i Morgenbladet hvor han hevdet at regjeringen Solbergs håndtering av koronakrisen er en mulig sak for riksrett.

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Kommisjonen slutter seg utvetydig til professorene Eirik Holmøyvik og Hans Petter Graver: Beslutningen skulle vært tatt av regjeringen i statsråd, ikke av en underordnet etat som Helsedirektoratet. Mer enn det: Den sier dette fullt ut hadde vært mulig!

Også professor Terje Tvedt har kritisert regjeringens opptreden i Aftenposten.

Det er avdekket at det var Helsedirektoratet ved Bjørn Guldvog som sto bak vedtaket om å stenge ned hele samfunnet 12. mars 2020, og at vedtaket høyst sannsynlig var i strid med Grunnloven.

Det finnes imidlertid ingen dokumenter om bakgrunnen for vedtaket. Guldvog sier han har rotet bort dem bort, og SMS-ene mellom ham og departementsråd Bjørn-Inge Larsen ble slettet ved en feil. Guldvog har imidlertid sagt at han søkte effekten av sjokk på befolkningen (VG).

Også den fremtredende jusprofessoren Hans Petter Graver mener det må stilles store spørsmålstegn ved regjeringens opptreden.

«Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.»

Samtidig har regjeringen vedtatt å legge lokk på saken, og hemmeligstemplet papirer knyttet til forhandlinger i 100 år, senere redusert til 60 år.

Dette er en politisk skandale. Selvsagt var situasjonen uklar i mars 2020, og ingen vil vel bebreide regjeringen for å ha tatt noen feil valg i en uoversiktlig situasjon.

Men et ekte demokrati krever åpenhet rundt disse spørsmålene, slik at alle kan gjøre seg opp sin egen mening, og la sine holdninger uttrykkes via stemmeseddelen. Dette er tross alt det eneste lille vi som individuelle borgere har igjen av våre demokratiske rettigheter.

NRK

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.