New Zealands høyesterett avgjorde fredag ​​at statsminister Jacinda Ardens krav om vaksinering av politi- og forsvarspersonell representerer et ‘grovt brudd på menneskerettighetene’. Det betyr at politi og militært personell ikke lenger kan avskjediges dersom de nekter vaksinasjon. Vedtaket forventes også å påvirke andre bransjer som har møtt tilsvarende krav.

Retten slo fast at statsministerens pålegg om at alt politi og militært personell skulle vaksineres bryter med grunnloven. Advokaten som representerer de berørte, oppfordrer nå alle til å gå tilbake til jobbene sine, skriver NZ Herald.

Dommeren mener Ardens vaksinemandat aldri har handlet om tvangsvaksinering, da de ansatte har kunnet velge å si opp, men de får medhold i at de er blitt satt under et enormt og urettferdig press.

164 av den samlede politistyrken på nesten 15 700 ble berørt av mandatet. Innen militæret ble 115 av 15 500 ansatte berørt etter å ha valgt ikke å la seg injisere.

Saksøkerne støttet seg på to aspekter ved Bill of Rights – retten til å avvise en medisinsk prosedyre og retten til religionsfrihet.

Argumentet om religionsfrihet ble støttet med henvisning til at Pfizer-vaksinen er blitt testet på celler fra menneskefostre. Dommeren aksepterte denne innvendingen.

Dommeren viste også til bevis for at spredningen av viruset ikke ble vesentlig påvirket av vaksinen, skriver Newspunch:

– Covid 19 innebærer en klar trussel mot kontinuiteten i politiets og det militæres tjenester. Men denne trusselen eksisterer for både vaksinerte og ikke-vaksinerte medarbeidere.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.