Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i januar «Kongen av Wall Street», Larry Fink. Fink bestyrer Blackrock, verdens største hedgefond, som forvalter verdier nesten ti ganger større enn det norske Oljefondet. Dagens Næringsliv har fått tak i takkebrevet Støre sendte Fink.

Samtalen med Blackrocks Larry Fink beviste for statsminister Jonas Gahr Støre at tettere bånd mellom finans og politikk er nødvendig. Det skriver han selv i et brev til Fink.

DN har fått innsyn i et takkebrev fra Støre til Fink, sendt i starten av februar. «Kjære Herr Fink, Kjære Larry!» åpner det.

«Vår samtale beviser for meg at et slikt samarbeid er nødvendig. Jeg deler ditt synspunkt om at politiske systemer bør ta sikte på å avhjelpe sosial ubalanse», fortsetter statsministeren. (DN)

Ifølge Dagens Næringsliv var det klima og «det grønne skiftet» som sto øverst på agendaen da Norges statsminister, assistert av en topptung delegasjon med blant andre fagdirektør i Utenriksdepartementet, Georg Børsting, møtte Larry Fink. Børsting (57) var med på å fremfohandle Paris-avtalen og var Norges sjef-forhandler ved klimakonferansen i Glasgow (GOP26) sist høst. Selvsagt var han sentral i forberedelsene til dette «toppmøtet» mellom «klimastormakten» Norge og «klimakapitalisten» Larry Fink:

I tillegg til ekspedisjonssjef Endresen var fagdirektør Georg Børsting i Utenriksdepartementet i dialog med Blackrock før møtet. Han hadde snakket om saken med Endresen.

Børsting fortalte om noen temaer som Støre kunne være interessert i å diskutere, blant annet hvordan politikk og reguleringer kan bidra til bærekraft og klimainvestering.

Fagdirektøren skrev videre at disse spørsmålene kunne virke enkle, før han understreket:

«PM Støre is quite well informed and could obviously go to the CEO of Nbim or someone else here in Norway if it was just about looking for simple answers». Altså at Støre er godt informert og kunne gått til oljefondssjef Nicolai Tangen eller andre i Norge om han kun ville ha «enkle svar».

Hensikten med møtet var i stedet å forstå Blackrocks erfaringer, synspunkter og innsikt som verdens største forvalter. (DN)

Politikk er finans, og motsatt

Dette leder uvilkårlig tankene hen til Jonas Gahr Støres intervju med The Financial Times sist høst. Det fikk Erna Solberg til å tenne.

Solberg i strupen på Støre angående Støres intervju med Financial Times

Nå er Jonas Gahr Støre endelig blitt statsminister, og kan gjøre som han og hans kamerat gjennom mange år, tidligere statsminister og påtroppende sentralbanksjef Jens Stoltenberg, vil. Det går klart frem av Dagens Næringslivs sak om dette «toppmøtet» at de vet hva de vil, og sant å si er de nok ikke så uenige med Erna Solberg som høstens lille strid kunne indikere.

Her kommer en leseøvelse, hentet fra DN. For å forenkle lesningen, har vi tillatt oss å utheve enkelte ord:

Statssekretær Tale Jordbakke opplyser at Fink viste til at Blackrock og Oljefondet har hatt kontakt om hvordan investorer kan påvirke selskaper til å opptre bærekraftig.

– Oljefondet ble ikke diskutert ut over det, sier Jordbakke.

– De diskuterte blant annet de store kapitalstrømmene som nå investeres i grønn teknologi, og behovet for at det skjer ikke bare i vestlige land, men også i fremvoksende økonomier. Et annet tema var rettferdig omstilling og nødvendigheten av politikk som sørger for sosial og geografisk fordeling i det grønne skiftet. Fink var særlig opptatt av at offentlige midler fra Verdensbanken og lignende institusjoner må brukes mer målrettet for å avlaste risiko i store investeringer i fornybar energi, særlig i fremvoksende økonomier, sier han. (DN)

Hva betyr så dette?

Jo, det betyr at dine og mine skattepenger vil gå til å subsidiere store internasjonale selskaper, slik at de og deres hærskarer av høyt gasjerte konsulenter kan tjene store penger på å prosjektere og i noen tilfeller bygge ut sol- og vindkraft i for eksempel Afrika. 

Documents redaktør Hans Rustad omtalte tidligere i år Larry Fink som «woke»:

Verdens største hedgdefond er BlackRock ledet av Larry Fink. Fink er woke. Han forlanger at alle selskapene BlackRock har innflytelse over, skal følge woke-regimet mht. kritisk raseteori og flytende kjønn. Ingen tør opponere.

Samtidig er han Kinas beste venn på Wall Street. Han hjelper Kina med å få i gjennom sine krav. Det er menn som Fink som gjorde det mulig for Kina å arrangere OL etter at de slapp pandemien løs på verden. (Document, 11.02.22)

I et brev til sjefene for selskapene Blackrock har eierinteresser i, avviser Fink at Blackrock bedriver politisk korrekthet («woke») ved å dytte selskapene i retning av omstilling:

Stakeholder capitalism is not about politics. It is not a social or ideological agenda. It is not “woke.” It is capitalism, driven by mutually beneficial relationships between you and the employees, customers, suppliers, and communities your company relies on to prosper. This is the power of capitalism. (Blackrock)

Dagens Næringsliv oversetter det på denne måten:

«Det dreier seg ikke om politikk. Det dreier seg ikke om en sosial eller ideologisk agenda. Det er ikke «woke». Det er kapitalisme,» skrev Fink.

Med møtet og brevvekslingen kan vi trygt fastslå at statsminister Jonas Gahr Støre er kapitalistenes statsminister. Hva sier landets finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, til dét? Riktignok er grønt Senterpartiets farge, men dette må da sette regjeringens bærekraft i fare?

Støre møtte «kongen av Wall Street» under New York-besøket i januar (DN – betalingsmur)

The Power of Capitalism (Larry Fink, Blackrock)

Les osgå:

NBMUs bærekraftmål biter ikke på Borten Moe

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.