Tidligere statsminister Erna Solberg gikk rett i strupen på Jonas Gahr Støre i Stortingets spørretime onsdag. Bakgrunnen for den heftige disputten var Støres intervju med Financial Times tidligere denne uken, der han uttalte at Oljefondet er politisk. Også Fremskrittspartiet er sterkt kritiske til Støres uttalelser.

Saken er oppdatert kl. 12:04

Erna Solberg mener at Støre med sin uttalelse har skapt tvil om forvaltningen av Oljefondet, og at han med sine uttalelser til Financial Times bryter med den politiske enigheten om at forvaltningen av dette skal overlates til fondets forvaltere.

Solbergs kritikk er et ekko av tirsdagens leder i Dagens Næringsliv: Støre brukte ordet han absolutt ikke burde bruke når han snakker om Oljefondet i utlandet (betalingsmur)

Avisen skriver at de finner det uklokt av Støre å insistere på at Oljefondet er politisk. DN mener at han med denne uttalelsen skaper tvil om forvaltningen av det, noe Solberg også fremhevet i den TV-sendte spørretimen. (Se fra 10:01:30)

Solberg viste til at også den internasjonale finansavisen fant uttalelsen oppsiktsvekkende (vår uthevning, Red.anm.):

Store told the FT that the fund was “political”, a statement that marks a shift in a country where politicians have strived to say that it is not a tool of Norway’s foreign policy. He stressed that it was run by professional managers, whose goal was to make “high returns within acceptable risk”. But he added it was “the property of the Norwegian people, and it is up to the Norwegian government and parliament to set the framework. That makes it political, in my sense.”

I NTBs gjengivelse blir dette til:

Støre slår også fast at oljefondet er politisk, men drevet av profesjonelle aktører som har som mål å få mye igjen med akseptabel risiko.

– Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy, mener Støre. (NTB)

Solberg hevdet at Støre med dette skapte forvirring, og fikk støtte i dette av FrPs finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, som fikk det andre spørsmålet i det som var Støres første spørretime som statsminister.

I sitt svar til Solberg sa Støre at han kun hadde svart på journalistens spørsmål, og at han absolutt ikke hadde sendt noen nye signaler om forvaltningen av Oljefondet:

– Forvirringen eksisterer i kun representanten Solbergs hode.

Til Limi la han til følgende:

– Når Stortinget, mot ditt partis stemmer, kom til enighet om at Oljefondet skulle trekke seg ut av kullgruve-selskaper, så var det selvsagt et eksempel på en politisk føring.

Fastholder kritikken

På spørsmål fra Document fastholder Hans Andreas Limi kritikken:

Dette er nye takter fra Arbeiderpartiet og landets statsminister, og veldig uklokt. Jeg viser til uttalelse fra Jens Stoltenberg i 2014, hvor han var veldig tydelig på at «Oljefondet skal ikke brukes som et politisk redskap, men det ligger etiske retningslinjer til grunn for investeringene – og slik bør det være». Fremskrittspartiet er enig i denne uttalelsen fra Stoltenberg og vil ikke «gamble» med vår felles formue som blant annet skal dekke fremtidige pensjonsforpliktelser. Venstresiden og nå også Arbeiderpartiet utfordrer oljefondets investeringsstrategi i ulike sammenhenger og vil legge politiske føringer på fondets virksomhet. Dette gir fort høyere risiko, press på Oljefondet som en utenrikspolitisk aktør for Norge og ikke minst usikkerhet internasjonalt når oljefondet investerer i nye selskap. Hva er oljefondets intensjon utover å oppnå best mulig avkastning til akseptabel risiko, og kan norske myndigheter direkte påvirke oljefondets investeringer? blir fort betimelige spørsmål fra land og selskap hvor investeringene er aktuelle.

Fremskrittspartiet håper finansministeren vil bidra til å fjerne all tvil om at retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland ligger fast.

– Ingen brå nedlegging

Her hjemme har Støres intervju med Financial Times ellers fokusert mest på hans uttalelser om at en brå nedlegging av norsk oljevirksomhet vil ødelegge overgangen til miljøvennlig energi, slik det også ble gjort i NTBs referat av intervjuet:

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljevirksomhet vil ødelegge overgangen til miljøvennlig energi.

Det er i et intervju med den britiske avisen Financial Times at Støre sier at hvis Norge – som er den største leverandøren av gass til Europa etter Russland – skulle legge ned oljevirksomheten på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at hele det europeiske kontinentet vil komme til å slite med å nå sine klimamål.

– Hvis vi skulle gå fra en dag til neste med å legge ned produksjonen på norsk sokkel, så tror jeg det ville sette en stopper for den industrielle overgangen som man trenger for å lykkes med å nå nullutslippsmålet, sier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot en overgang, ikke legge ned, sier han.

Støre innrømmer at det er et paradoks at Norge, som er Vest-Europas største oljeprodusent, også bruker betydelige midler på investering i grønn teknologi som elbiler, karbonfangst og -lagring og vindkraft til sjøs.

– Det er et paradoks, men ikke et norsk, men et globalt paradoks ettersom verden legger bak seg flere århundrer med produksjon av fossilt brensel.

Han understreker samtidig i intervjuet at Norge skal klare sine klimamål og sine klimaforpliktelser, og at dette vil være viktig ikke bare for Norge, men også for det grønne skiftet i Europa, India og Asia.

Støre slår også fast at oljefondet er politisk, men drevet av profesjonelle aktører som har som mål å få mye igjen med akseptabel risiko.

– Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy, mener Støre. (NTB)

Les også:

Barth Eide bekrefter: Klimahysteriet, energikrisen og strømprisene skal økes

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂