I en oppsiktsvekkende artikkel i VG 25. mai ble Støre stilt noen noen sjeldent kritiske spørsmål av Bjørn Haugan i VG. Anledningen var et besøk til verdens første flytende havvindturbin på METCentre utenfor Karmøy. Der viste Støre igjen at han ikke klarer å forholde seg til fakta, og at hans lojalitet først og fremst ligger hos fantasiprosjekter og den internasjonale vindkraftindustrien, uten at det kan forklares rasjonelt.

Dessverre klarte ikke VG-journalistene å påpeke kortslutningene Støre liret av seg i reprise, så la meg gå gjennom det Støre sa og påpeke problemene i klartekst. Det er både nyttig og viktig å gjøre det klart hva innsigelsene faktisk er mot Støres politiske prioriteringer og virkelighetsoppfatning. Jeg har delt inn saken i hans uttalelser og mine kommentarer:

Hva sa Støre, og hva er problemet med uttalelsene?

Støre: Jeg står på at det er mulig å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss innen 2030. Det er krevende, men vi skal klare det.

Overoptimistisk tullprat. Det er bare å se på tallene, så skjønner man at dette er ønskedrømmer. Det eneste man har oppnådd gjennom åtte år siden de selvpålagte «klimamålene» ble vedtatt og forsterket, er ekstreme kostnader, svekket næringsliv, svekket kronekurs, skyhøy prisvekst på energi og mat, og en vanvittig forbruksfest på nye luksus-batteribiler.

I bytte for denne ukritiske pengebruken har man kanskje fått noen få prosent kutt i CO2-utslipp  – men det kan like gjerne være manipulerte ønsketall, eller være forårsaket av covid-nedstengningen og en energipolitikk som langsomt kveler næringsliv og privat bevegelsesfrihet. Norge styres av skruller med tvangstanker som jobber for EU og WEF, og det gjør at utenlandske ivestorer mister troen på Norges fremtid, og at krona derfor faller i verdi.

Støre: Fremtiden er aldri en vei rett frem, det er mange svinger og motbakker, men den veien vi skal gå nå, er helt nødvendig.

Nei, Støre. De eneste som sier at dette er «nødvendig» eller «fremtiden», er private klima-aktører som batteri- og vindkraftindustrien, som fôrer deg med sine selvvalgte tall og data gjennom sine lobbyister. De tallene er falske, men danner ditt og Ernas politiske beslutningsgrunnlag, som igjen kun gagner vindkraftindustrien selv. Ingen andre.

I tillegg bruker de Støre som lobbyist, PR-frontfigur og advokat for å opprettholde utbyggingen. Derfor må man undres over hvorfor ingen kontrollinstanser eller pressen for øvrig interesserer seg for dette alarmerende samrøret mellom private og offentlige interesser som Støre går i bresjen for, sammen med næringsminister Vestre, som selv høster millioner i klimastøtte.

Støre: Klimamålene skal nås. Det kommer til å kreve mye av oss, alle sammen.

Hvorfor skal klimamålene nås? Hvorfor har dette prioritet over folk og næringslivets interesser og funksjon? Hvordan skal du tvinge oss kritikere til å delta? Og hva skjer når Norge ikke oppfyller disse selvpålagte klimamålene?

Ingenting. Å bryte klimamålene vil ikke ha noen effekt på noe som helst. Null. Ingen vil straffe Norge. Ingen vil innføre sanksjoner mot oss. Ingen vil bry seg. Så hvorfor er det viktig å oppfylle disse «tenk på et tall»-målene? Det er et klassisk eksempel på tvangstanker og tunellsyn.

Solberg-regjeringen hadde som mål å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Støre-regjeringen økte de «hårete målene» til 55 prosent – basert på absolutt ingen suksesser eller fremgang. Hvilket igjen bare avslører at dette er en politisk prestisjekonkurranse, med skattebetalerne som gissel.

Støre: Vi skal bygge om energisystemene på drøye 15 år, hvor vi skal produsere like mye ny kraft som vannkraften i dag, fra energikilder vi ennå ikke har. Deriblant havvind.

Hvorfor det? Og basert på hvilke suksesser? Å bygge om energisystemene med hastverk og subsidier er et ekstremt risikabelt, dyrt og farlig samfunnseksperiment som aldri er forsøkt før, med teknologiske «løsninger» som aldri har fungert i storskala eller i prøveforsøk noe sted, noen gang. Det finnes ingen land i verden som er drevet av «fornybart» alene, for dét er ikke teknisk/matematisk mulig.

Faktum er at den pågående  «energiomstillingen» er science fiction, som igjen er indusert av falskt tallmateriale fra private profitører. At dette går galt, er derfor garantert. Likevel har både Solberg- og Støre-regjeringen gått «all in», samtidig som de har fjernet alle risikovurderinger og kostnadsberegninger fra offentlige papirer.

At Norge trenger «masse ny kraft», er bare sant hvis man fortsetter å sløse bort strømmen på kunstig industri og Norge som EUs batteri. Vi «må» ikke gjøre dette. Dropp den forutsetningen, og problemet er løst. Derfor må man igjen spørre: Hvem og hva er det egentlig Støre jobber for? Hvorfor har private klima-aktører og EU høyere prioritet enn Norge?

Støre: Havvind vil stå helt sentralt, og vind på land og sol på land. Vi skal satse på energieffektivisering og videre elektrifisering av sokkelen.

Da spør jeg for tusende gang: Hva bygger du dette på, Støre? Hvilket land henter du suksess-empiri fra når du sier at man kan «avkarbonisere» samfunnet med vindkraft? Vindturbiner er ekstremt ressurskrevende tungindustrimaskiner som ikke har noe som helst med «bærekraft» å gjøre.  Og hvorfor blir det mindre gassutslipp når man brenner gassen i tyske gasskraftverk kontra plattformenes gasskraftverk? Dessverre skjermer media deg fra reell kritikk, så du kan fortsette å spre rene fantasier som fakta.

Den tyske riksrevisjonen har imidlertid avslørt hvor virkelighetsfjernt dette er, gjennom hele tre rapporter. De slår fast at «Energiewende» ikke fungerer og ikke har noen kost/nytte-effekt. Og nordmenn har faktisk fått med seg hva dette energieksperimentet koster i form av «nettleie», energipriser og naturrasering. Hvorfor tar ikke regjeringen fakta inn over seg?

Støre: Vi må ha med oss privat sektor for å få satsingene til å bli lønnsomme, og så må vi stille opp med finansiering til prosjektene er oppe og står.

«Alt blir lønnsomt bare prisen blir høy nok», gliste kremmer’n. (Det er en vits, Støre.) Og alt blir «lønnsomt» bare subsidiene er store nok. Men å manipulere tall på denne måten, betyr ikke at det fungerer. Det er faktisk å villede både publikum og seg selv. Problemet er at regjeringen viderefører disse løgnene på vegne av private næringsinteresser som regjeringen selv yter milliarder til. Og det fortsetter fordi klimapolitikerne  har passivisert alle kontrollinstanser.

Etter å ha gravd i vindkraft-kuppet i mange år, og sett utallige tall, data og regnestykker, er mitt bilde av vindkraften slik: Sett at vi fjerner alle subsidier, skattetriks og særfordeler, fjerner all tallmanipulasjon, PR, reklame og kamuflasje, og inkluderer alle skjulte kostnader samt er ærlig rundt livslengde, opprydning og nybygging av utslitte møller – hva blir prisen på strømmen da?

Kritisk og objektivt reviderte tall er det vanskelig eller umulig å finne. Man må sette faktorer i sammenheng, og da er mitt estimat følgende: Kr 3 pr. kWh for landvind. Kr 6 pr. kWh for havvvind. Og kr 9 pr. kWh for flytende havvvind. (Bransjen må gjerne få komme med innsigelser.) Om det så var halvparten av dette, er det energikostnader ingen moderne sivilisasjon eller natur kan overleve.

Støre: Og mange tenker at sol ikke er noe å satse på i Norge. Med det er feil. Det er gode muligheter for det store deler av året.

Og hvem har fortalt deg dét, Støre? Jo, igjen er det solkraftselgerne selv som har levert tallmaterialet som du bygger solkraftpolitikken på, som igjen gagner solkraftselgerne. Dette er dessverre gjennomgående for alle «klimatiltak», så som karbonlagring, hydrogen og batterifabrikker: Private aktører får penger fra det offentlige, basert på tallmateriale fra de private aktørene selv. Hvor alarmerende er ikke dét?

Støre: Alle må være med på dette løftet, men det må skje på en rettferdig måte som gjør at byrdene fordeles og slik at ingen enkeltgrupper opplever at belastningen blir for stor. Hittil har vi fått til en omfordelende linje, hvor vi kutter utslipp og skaper nye jobber.

Dette er ikke noe løft, Støre. Tallene viser at det er en økonomisk hengemyr, og jo lenger du holder på, desto dypere i gjørma synker økonomien. Det virker ikke! Det viser alle tall og alle observasjoner, all erfaring og alle forsøk så langt.

Det sier seg selv at å bytte ut kraftverk som leverer 100 % strøm på kommando med kraftverk som leverer 30 % strøm tilfeldig, skape stadig større energimangel. Og jo mer «fornybart» du bygger, jo verre blir energimangelen. Gjør matteleksa di!

Støre: Vi kommer til å prioritere klima fremover. Da er det andre ting vi må prioritere ned. Det er det ingen tvil om. Derfor må vi jobbe for å skape forståelse for at vi må kutte utslippene.

Ja takk, den feilprioriteringen merker vi alle! Men det gjør ikke du og de søkkrike folkene du omgir deg med, Støre. De 23 milliardene du nå skal putte i lomma på venneflokken i vindkraftbransjen, representerer 5476 kroner per skattebetaler. Det er penger som ikke lenger kan brukes på sykehus, veier og eldreomsorg. Så når du sier «skatt går til velferd», er det altså ikke sant.

Og hvorfor skal det minste, mest elektrifiserte og grønne vannkraftlandet i verden ofre så mange milliarder for å «gå foran» i historiens største energieksperiment? Hvorfor kan ikke søkkrike Kina gjøre det? Det finnes ingen logikk, fornuft eller forsiktighet i det. Og dessverre finnes det heller ingen offentlig debatt om det, for NRK nekter oss kritikere medietid, til tross for flere bøker som dokumenterer problemene.

Støre: Jeg satt nylig med hele den europeiske havvindnæringen på et møte og hørte hvordan de snakket om utfordringene, som for eksempel økte kostnader. Trollvind-nyheten var synd å få, men det betyr ikke skrinlegging. Jeg håper det kan bli realisert.

Dét er nettopp problemet, Støre: Du sitter i møter med vindkraftnæringen som en lydig logrehund, uten en eneste kritisk tanke, uten spørsmål eller kontrollinstanser å støtte deg til. Og de forteller deg at Trollvind kan bli realisert – det er bare å gi dem enda mer av pengene våre. Ser du problemet? Nei, du gjør ikke det.

Det samme sier solkraftnæringen og «batterieventyret», som fortsatt ikke har laget et eneste batteri: Bla opp, eller vi flytter alt til USA. Én ting er sikkert: Støre har aldri kjøpt en gamp eller en bruktbil i hele sitt liv. Han er skremmende ukritisk, godtroende og kaster gode penger etter dårlige. Da burde man ikke styre så mye som en trehjulssykkel.

Støre: Karbonfangst og lagring har en stor fremtid: Det skjer en oppvåkning i USA og Europa. Tyskland var imot det, nå er de aktivt for. Norge skal ta en ledende posisjon i det arbeidet i Europa.

Hvem sier at karbonfangst har en stor fremtid? Igjen: Det sier de som vil ha penger for å bygge det. Og hvorfor skal vi ta en «ledende posisjon» på absolutt alt av «klimatiltak»?! Kan vi ikke delegere denne ene tingen til noen andre? Karbonfangst har nemlig vist seg fullstendig ineffektivt, og fasiten viser at man kan tømme oljefondet på CCS, og fortsatt vil det ikke monne.

Stoltenberg blåste nær åtte milliarder på sin «månelanding» i 2007, og i valgkampen 2013 var resultatet så pinlig at ingen ville snakke om det. Så hvorfor skal dette fungere nå? Hvor har det fungert? Til hvilken pris? Hvor mye penger skal brukes før det monner? Når skal politikerne lære? Hvem skal betale? Og hvem går i fengsel når også denne månelandingen krasjer? For noen burde havne i fengsel når offentlige milliarder sløses bort.

Støre: Industrien har levert og kuttet utslippene med 40 prosent. De har bevist at det er mulig. Yara tar nå store kutt ved å gå fra gass til hydrogen. Og på Melkøya går de fra gasskraftverk til fornybar.

Dette er resirkulerte fremtids-eventyr basert på fantasitall, Støre. Og det gjelder for så vidt hele «klimabudsjettet» for CO2-utslipp. Det finnes ingen sikker måte å beregne slike utslipp på, og hvis norske skoger ble regnet inn i «klimabudsjettet», som i andre EU-land, så ville våre «klimamål» være oppnådd allerede. Dette vet du, og stadig flere velgere får greie på det.

Det er riktig at Yara ønsker å gå fra naturgass til hydrogen, men har du regnet på hva det koster, Støre? Har du regnet på energibruken? Og er du sikker på at dette faktisk vil lykkes uten at noen blir drept? For hydrogen er også kjent som «knallgass» og er svært, svært farlig å håndtere. Du forskutterer suksesser, og det er ikke ærlig.

Melkøya, på sin side, går ikke fra gasskraftverk til «fornybar». Det er et molboprosjekt som går fra lønnsomhet til underskudd, uten at et gram naturgass forblir under Nordsjøen, samtidig som det suger strømmen ut av Nord-Norge. Dette vil Støre kompensere ved å gi vindkraftnæringen enda mer penger, men selv om vinden er gratis og fornybar, så er ikke det å høste den gratis eller fornybart. Og ikke er det stabilt. Man vil fortsatt trenge backup-strøm.  Derfor viser Melkøya bedre enn noe annet hvor farlig og giftig klimahysteriet faktisk er.

Støre: Den tyske næringsministeren fortalte i forrige uke hvordan de ser for seg å bruke hydrogen produsert av gass i den grønne omstillingen. Det er en erkjennelse av hvor viktig gass er.

Å «se for seg» bruk av hydrogen er ikke det samme som at det faktisk fungerer, Støre. Og det sier ingenting om energibruken eller om kostnadene. Det sier ingenting om infrastrukturen som må bygges og det ekstreme og kostbare sikkerhetsregimet som må på plass.

Men vil du vite noe om hydrogen, kan du bare spørre NASA. De har flere tiårs erfaring med å håndtere rakettbrennstoff og kan si en hel del om hvor dødelig farlig, vanskelig og uhåndterbart hydrogen faktisk er. Det du serverer folk, er fantasi og drømmer, og det er et forferdelig dårlig styringsverktøy.

Støre: Med fangst og lagring av CO₂ vil deler av de utfordringene løses. Verden kommer fortsatt til å bruke olje i industrien, men utfasing kommer til å skje.

Sier hvem? Basert på hva? Støre repeterer dette hele tiden, men hvor har han det fra? Så langt øker nemlig bruken av fossile hydrokarboner i verden, og det øker helt lineært, som om det aldri har foregått noen klimakampanje gjennom de siste 30 år.

Også fordi hydrokarboner ikke bare brennes slik statsministeren ser ut til å tro: Hydrokarboner er også verdens viktigste industriråvare, som holder både sivilisasjon og matproduksjon for 8 milliarder mennesker i gang.  Alt som er oppnådd så langt, er historiens største overføring av penger fra skattebetalerne til private klimaparasitter.

Støre: Da vi overtok Olje- og energidepartementet, var kapasiteten til å jobbe med havvind minimal. Jeg spurte første uken etter at vi kom i regjering om vi har den kapasiteten som skal til for å ta oss gjennom den satsingen vi står foran. Svaret var åpenbart nei.

Det var fordi kapasiteten til å jobbe med landvind var maksimal, Støre. Men så viste det seg at folk ikke likte miljøraseringen eller kostnadene. Denne motstanden gjorde at vindkraftindustrien «overtalte» deg til å flytte vindkraften ut på havet, hvor det er massivt mye dyrere enn landvind, som heller ikke lønner seg. Hva fikk deg til å tro på dette? Hva fikk deg til å fjerne alle risikovurderinger eller økonomiske anslag?

Støre: I årets budsjett bruker vi titalls millioner for å ruste opp forvaltningen som gjør at vi kan behandle søknader raskere. Det har vært en bremsekloss som den forrige regjeringen får ta ansvar for.

Dette er noe Støre har fått pålegg om gjennom EU, samt mas fra vindkraftindustrien, som vil høste så mye penger som mulig før kollapsen. Klima-hastverket er nemlig nøkkelen til å eliminere alt som heter forsiktighet, økonomiske hensyn og god forvaltningsskikk. Det skaper enorme profittmuligheter, som igjen bør bekymre alle som er på vakt mot korrupsjon.

Støre: Vi har dårlig tid, men det er mulig. Vi må gire om og gjøre ting på nye måter.

Nei, Støre. Alle tallene og resultatene gjennom 40 år med vindkraft-bobler viser at dette ikke er mulig, uansett hvordan du gjør det. Og dette er ikke «nye måter». Det er de samme «klimatiltakene» som er prøvd ut gjennom 30 år, og ingen av dem har fungert i storskala.

Derfor kommer det stadig nye latterlige forslag for å redde været i år 2100: Kjøttkutt. Insektmat. Rasere landbruket. Luksus-batteribiler fra Kina. Sykle i januarkulda. Klimahysteriet blir bare dummere og dummere, og folk begynner å få nok. Men hvis velgerne tror at å velge Høyre i stedet, blir noe bedre, så tar de skammelig feil.

Høyre vil føre samme politikk som AP. 

Nikolai Astrup er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, og han er minst like lydig overfor vindkraftindustrien som Støre & co. I samme VG-artikkel sier han:

– Solberg-regjeringen bidro til utbyggingen av verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, som nå er i drift. Vi åpnet to store områder for havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Solberg-regjeringens tidsplan var å tildele begge områdene i første kvartal 2022. Støre-regjeringen skal kun tildele halvparten av det ene området innen utgangen av 2023, og legger opp til en konsesjonsbehandling som gjør at vi først vil ha ny kraft fra havvind på midten av 2030-tallet.

De to politiske blokkene konkurrerer altså om hvem som kan gi mest mulig av pengene dine til klimaparasittene før boblen brister. Men ha én ting klart: Sløsingen vil ikke ta slutt. Når det blir umulig å kamuflere klimamål-fiaskoen lenger, vil ikke «klimamålene» bli nedjustert eller eliminert. Nei, klimamålene vil bli flyttet frem til 2040 eller 2050 for å holde pengemølla i gang. Fordi profitørene vil det.

I mellomtiden vil verdens CO2-utslipp gå jevnt oppover, som før. Kina har nemlig forpliktet seg til å øke sine utslipp frem mot 2030 – noe de kommer til å innfri. Å bytte ut fossil energi med vind og solkraft er matematisk, økonomisk, fysisk og logisk umulig. Det har aldri vært bærekraftig eller mulig. Så hvorfor er dette samfunnstruende energieksperimentet så viktig for norske politikere?

Årsaken er penger, makt og prestisje. Fordi politikerne som styrer Norge lider av tvangstanker og dommedagsfrykt. Eller sitter de i en «bordet fanger»-situasjon uten noen vei ut? Hvem er det egentlig som styrer hvem og hva i Norge?

Ikke hør på hva de sier. Studer bankkontoen din og se på hva de faktisk gjør.

 

 

 

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.