Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB.

I en kronikk i E24 den 30. januar forsøker Høyres Bård Ludvig Thorheim og Liv Kari Eskeland å forsvare kraftutbygging i vernede vassdrag.

Den globalistiske politikken Høyre har ført de siste 10–20 år, har i høst og i vinter kulminert i et strømprissjokk for norsk næringsliv og det norske folk som lenge har vært varslet av Demokratene. Det er fortsatt uklart om Høyre mener at strømpriser på det dobbelte eller tredobbelte av tidligere nivå er for høyt, men de vil tilsynelatende unngå priser på 2–4 kr/kWh uten at det er mulig å forstå hvordan, med den politikken partiet fremmer.

Som en avledningsmanøver for å slippe å snakke om den virkelige grunnen til disse høye strømprisene, prøver Thorheim og Eskeland å snakke om å øke tilbudet av strøm med såkalt skånsom utbygging av vernede vassdrag, som angivelig ikke skal true naturinteresser. Mon det … Som en ekstra vri på dette konseptet viser de til «teknologi» som visstnok skal gjøre dette mulig, uten at man forstår hva slags ny teknologi dette skal være.

Norge produserer i dag ca. 155 TWh i året, der 90 % kommer fra vannkraft. Da har vi ikke tatt med de ca. 20–25 TWh som produseres i Nordsjøen på våre olje- og gassplattformer for å forsyne de samme med elkraft. Ca. 15 TWh er overproduksjon i et normalår, men senest i 2019 gikk Norge i null. Høyre med sitt forslag om «skånsom utbygging» estimerer ca. 5 TWh ekstra med kraft. Men det vil sannsynligvis bli mindre om det skal være skånsomt nok. Flomsikring bør ses isolert.

Demokratene er et ekte miljøparti og vil ikke godta mer rasering av natur. Det blir ikke 5 TWh ekstra kraft om Demokratenes miljøprofil legges til grunn. Men selv om Høyre skulle få gjennomslag for utbygging, vil det ikke hjelpe noen ting på strømprisen.

Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat.

Thorheim og Eskeland skriver om formålet bak forslaget om skånsom utbygging:

Samtidig har vi en sterk forpliktelse til å møte et økt behov for fornybar kraft i takt med det grønne skiftet. Vi må sikre rimelig og stabil tilgang på kraft for folk, grønn industriutvikling og for å unngå nye strømkriser. Da trenger vi en plan som spiller på lag med naturen.

Høyre vil altså hjelpe Europa med å tilby norsk elektrisk kraft som vi ikke har overflod av, elektrifisere plattformene slik at vi får underskudd av kraft, elektrifisere bilparken, slik at vi får ytterligere underskudd av kraft, og rasere norsk natur med vindturbiner som produserer dyr strøm. De mener disse tiltakene skal sikre rimelig og stabil tilgang på kraft til folk og næringsliv, samtidig som de spiller på lag med naturen. Tror de på dette selv, eller tror de velgerne er stokk dumme?

Det er kun én måte å sikre fortsatt tilgang på rimelig og stabil strøm til norske forbrukere med tanke på hvordan våre naboland ødelegger sine egne kraftmarkeder. Demokratene har følgende forslag som kan gjennomføres nå:

1. Alle planlagte nye strømkabelprosjekt må termineres omgående!

2. Planene med elektrifisering av sokkelen må termineres omgående!

3. Det må settes opp regler for minste vannstand i vannmagasiner, som rapporteres ukentlig til f.eks. NVE. Kommer kraftprodusenter under minimumsnivå, risikerer de bot og/eller overstyring.

4. Man setter opp et kvotesystem til hver strømprodusent, med strøm de har plikt til å levere til det norske markedet, til en fastpris på mellom 30 og 60 øre/kWt inkludert nettleie og alle avgifter.

5. Utenlandske bedrifter som vil etablere seg i Norge, skal ikke få billig strøm, annet enn etter forhandlinger med staten, der deres netto samfunnsbidrag må være klart positivt i form av skatt og arbeidsplasser. Kostnadene for eventuell ødelagt natur skal settes samfunnsøkonomisk korrekt – dvs. nærmest uendelig høyt. Differansen i strømpris mellom innenlandsk norsk pris og europeisk markedspris skal regnes som subsidiering for eventuelle utenlandske etableringer. Ekstremt kraftkrevende og relativt lite arbeidsintensiv industri som batteriproduksjon og kryptomining kan ikke regne med billig strøm i Norge.

Kraftprodusentene kan handle så mye de vil med import og eksport av strøm, så lenge den beskrevne leveringsplikten til norske strømkunder oppfylles, og fyllingsgraden i vannmagasinene overholdes. På denne måten vil man også få utnyttet kablene til det beste for alle parter, ved å importere strøm når den er billig i Europa, og eksportere når den er dyrere.

Jeg vil samtidig enkelt og kort forklare hva som gjorde at strømprisen plutselig ble høy og hvorfor den vil forbli høy med gjeldende politikk fremmet av bl.a. Høyre: Først og fremst er det den utopiske og destruktive planen om et «grønt skifte», som alle partiene på Stortinget blindt støtter, som ligger til grunn for det aller meste som skader europeisk og norsk bærekraft for tiden.

I løpet av det siste året ble to nye kabler til England og Tyskland tatt i bruk for overføring av strøm til utlandet, der man økte totalkapasiteten med 45 % fra tidligere. Samtidig har Tyskland gått til det fatale skritt å legge ned både atomkraftverk og fossile kraftverk. Dette har resultert i energimangel i Tyskland og resten av Europa, og strømprisøkning.

Kilde: Nordpool. Grafikk: Document.

Det såkalte grønne skiftet, som Høyre faktisk går i bresjen for, betyr sammen med suicidal globalisme (som nesten hele Stortinget står for), høye strømpriser. Liker du ikke prisene du har sett denne vinteren? Vent til neste vinter med vedvarende globalistisk politikk. Da vil du lengte til prisene du hadde vinteren 2021/2022. Grønt skifte er i praksis dyrere strøm, rasering av vår uerstattelige natur, frihetsinnskrenkninger, avvikling av bærekraftig næringsvirksomhet – ikke minst industrien, og mer penger til staten.

Denne hodeløse politikken har ingen positiv effekt for hverken klima eller miljø. I eventuelt objektive historiebøker bør den stå som et eksempel på hvor galt det kan gå når vanvittig naivitet, inkompetanse, feighet og skittent spill får prege utviklingen i samfunn der altfor få tør å si at keiseren er naken og totalt uskikket. Vanlige folk betaler.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.