Linderud senter i Groruddalen, foto fra Facebook. 

Utstrakt bråk, vold og trusler er grunnen til at Oslo-politiet har forbudt flere unge gutter å oppholde seg på bestemte kjøpesentre. Foreløpig har effekten vært liten .

Groruddalen i Oslo har lenge vært et problemområde for politiet, med mye kriminalitet i form av vold, ran, trusler og hendelser med bruk av kniv og skytevåpen.

Kjøpesentrene i området er arena for en god del av denne kriminaliteten. Det er ofte her grupper av ungdommer samles og skaper trøbbel.

Avisa Oslo (AO) (betalingsmur) forteller om politiets siste tiltak for å stagge den negative utviklingen i området, og spesielt på kjøpesentrene:

Politiet går drastisk til verks mot flere unge gutter fra et ungdomsmiljø som i lang tid har skapt kvalm i bydel Bjerke i Groruddalen i Oslo.

To av dem, deriblant en tenåring som er utpekt som en lederskikkelse i ungdomsmiljøet, har fått oppholdsforbud både på sentrene Linderud og Veitvet.

Fire andre gutter har fått oppholdsforbud på Veitvet senter og risikerer enda strengere reaksjoner dersom de ikke holder seg unna sentrene.

Årsaken er bråk, vold og trusler som skaper frykt:

– Politiet er kjent med at det foreligger en form for fryktkultur rundt dette miljøet fordi ungdommen gjennom sine handlinger har vist at de har vilje og kapasitet til å gjennomføre straffbare handlinger, sier politiadvokat Lena Skjold Rafoss ved Enhet øst i politiet til Avisa Oslo.

– Dette er bakgrunnen for at de mest fremtredende ungdommene i dette miljøet er ilagt oppholdsforbud en periode fremover. Formålet er å beskytte de ansatte på sentrene og andre jevnaldrende ungdommer i området, sier politiadvokaten, blant annet.

Hun fortsetter:

– Politiet har de siste årene jobbet tett opp mot sentrene på Linderud og Veitvet og området rundt. Bakgrunnen for dette er flere klager fra beboere i nærområdet rundt sentrene, samt butikkansatte og vektere, om åpenlys narkotikavirksomhet og ansamling av ungdommer som skaper støy, sier hun.

Tenåringen som utpekes som en lederskikkelse må, sammen med fire andre gutter, også holde seg unna Veitvet-senteret, skriver Avisa Oslo.

I slutten av november forkynte politiet oppholdsforbudet på Linderud for ham, noe Oslo tingrett nylig stadfestet skal gjelde til slutten av mai.

Han får kun oppsøke lege eller tannlege på senteret, dersom han kan bevise at han har timeavtale.

Brudd på et oppholdsforbud kan medføre alvorligere reaksjoner:

– Påtalemyndigheten gir derfor ubetinget bot for brudd på oppholdsforbud. Ved gjentatte brudd på oppholdsforbudet vil påtalemyndigheten vurdere å øke bøtesatsen, samt iverksette andre aktuelle tiltak som ileggelse av meldeplikt, pågripelse og varetektsfengsling, advarer politiadvokaten.

Tiltakene har foreløpig hatt begrenset effekt for den mest aktive av ungdommene, kan Avisa Oslo fortelle:

Tenåringen er allerede, før januar er over, anmeldt for brudd på oppholdsforbudet fem ganger.

Lederskikkelsen i tenårene er én av 10-15 gutter som vanker fast på kjøpesenteret og som oppholder seg der store deler av åpningstiden. Han har, tross sin unge alder, allerede en rekke straffesaker registrert mot seg i politi og rettsvesen:

I november i fjor ble han ilagt påtaleunnlatelse med en prøvetid på 12 måneder etter å ha sparket og slått en annen gutt på en kafé på Linderud senter.

Han er også ilagt påtaleunnlatelse for vold mot en ansatt på et motorsenter vest i byen i februar i fjor og for å ha jagd en gutt ned i, og langs, t-banesporet på Linderud.

I august fikk han nok en påtaleunnlatelse etter vold mot en gutt på Brobekk. I januar i fjor ble han ilagt en bot for skadeverk på Linderud senter. Han er også anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann 10. januar i år.

Politiet erfarer at det med få unntak er det samme ungdomsmiljøet som står for uønskede hendelser og kriminalitet på begge sentrene, ifølge politiadvokat Lena Skjold Rafoss.

Befolkningen på Linderud i bydel Bjerke/Groruddalen har en betydelig andel innvandrere. I følge denne spesifikke område-rapporten bestilt av Oslo kommune fra noen år tilbake (2010), utgjør innvandrerne hele 50 pr0sent. Her står det blant annet:

De største beboergruppene i delbydelen har bakgrunn fra Irak, Sri Lanka, Pakistan, Somalia og Tyrkia. Det har vært en relativ forskyvning i det irakere og somaliere har økt sin andel mens beboere fra Sri Lanka har fått redusert sin relative betydning.

Kjennelsen om oppholdsforbud på Linderud er ikke anket av guttenes forsvarere, beretter Avisa Oslo.

Det brutale ungdomsmiljøet i området har ved en rekke anledninger vært i medienes søkelys: 

Masseslagsmål med øks, machete, hammer og kjettinger i Oslo

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.