Breiviks begjæring om prøveløslatelse har hatt preg av sirkus. Han har fått utbre seg om sitt politiske syn, mens saken egentlig handler om han er farlig. Det er vanskelig å se relevansen i hans utlegninger om at hans blokk er i ferd med å «signere» med Russland og Kina. Dette har ikke noe i en rettssal å gjøre hvor tema er prøveløslatelse.

Om noe har det understreket at Breivik ikke er tilregnelig, men det sier dommen at han er. Dermed vil sirkuset fortsette. Allerede til neste år kan Breivik på ny begjære seg prøveløslatt.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch er betenkt og vil ha en lovendring som gir domstolen adgang til å fravike retten til årlig begjæring.

Den tidligere riksadvokaten foreslår å utvide tidsrommet mellom begjæringene fra ett til tre år.

– Vi må ha en domstolskontroll, men jeg ser at – i visse saker – så vil en prøving av dette hvert år kunne være både støtende for folk, og uten noe begrunnet behov. Dette kunne man løse ved å legge til en setning i loven som gir domstolen hjemmel til å beslutte lengre ventetid mellom hver søknad, sier Tor-Aksel Busch til Rett24. (NTB)

Justispolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland, anfører et annet moment: Begjæring årlig kan gi farlige fanger falske forhåpninger.

– Jeg er enig med Busch i at det er behov for en gjennomgang av forvaringsreglene og adgangen til å begjære prøveløslatelse. Vi skal ikke tilpasse rettssystemet til én person, men jeg tror alle ser at den siste uken har avdekket en svakhet med dagens system, sier stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre til Rett24.

Han mener dagens regler gir den domfelte en urealistisk forventning i tilfeller hvor det ikke er aktuelt med prøveløslatelse, og at Busch’ forslag fremstår velbalansert.(NTB)

Slik dagens system fungerer kan Breivik søke om ny prøveløslatelse allerede neste år.

I dag kan forvaringsdømte i Norge søke på nytt minimum ett år etter at forrige begjæring om prøveløslatelse ble endelig avslått.

Det er vanskelig å se for seg at offentligheten og de etterlatte vil tåle samme sirkus som en årlig foreteelse.

Hans tidligere forsvarer Geir Lippestad synes Breivik må få lov til å stå frem med sitt syn, siden det er så få som deler det. Men det er ikke det eneste kriteriet: Breiviks aparte syn skaper mye støy og er irrelevant for hans begjæring. Derimot indikerer hans utlegninger at han ikke har kontakt hverken med virkeligheten eller seg selv. Det er ingen logikk i hans resonnement.

Tidligere forsvarsadvokat for Anders Behring Breivik, Geir Lippestad, advarer mot å sensurere Breivik og mener det gjør ham viktigere.

– Jeg tenker at det er riktig av norsk presse å dekke det han sier i retten, selv om han bruker muligheten til å fremme sin ideologi, sier Lippestad til Vårt Land.

Lippestad var Breiviks forsvarsadvokat under rettssaken i 2012.

Han mener frykt for at Breiviks synspunkter kommer ut, gjør at han blir viktigere enn det han er.

– De aller, aller fleste i høyreekstreme miljøer mener hans verdensbilde og argumenter er usammenhengende og urealistiske. Jeg tenker at da skal man ikke være så redd for å vise det. Da viser vi hvem Breivik egentlig er, sier Lippestad.

Lippestad tror heller ikke at bilder av Breivik når han gjør nazihilsen vil skade dersom de vises i kontekst med hva Breivik selv forklarer i retten.

– Om man bare viste det bildet, så kunne det være problematisk. Men når for eksempel Dagbladet viser hele forklaringen hans, alt han sier, så er det åpenbart for alle at dette er en farlig mann, men ikke en politisk aktør med stor gjennomslagskraft.

Lippestad mener Breivik ikke er i stand til å få med seg høyreekstreme miljøer nasjonalt og internasjonalt, og enda mindre i stand til å innta en lederrolle der.

– Hvis han var det, så skulle jeg være meget betenkt om man kringkastet hans meninger. Men det er ikke tilfelle, sier han. (NTB)

Lippestads innfallsvinkel som forsvarer var at det var meningene som radikaliserte ham. Egentlig var det flere som burde stått i tiltaleboksen. Ønsker Lippestad at Breivik skal få eksponere seg for å vise hvor farlig høyreekstreme er?

I så fall ser han helt bort fra hvordan dette oppleves for de etterlatte.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.