Martin Krasnik er redaktør for Weekend-avisen, som er en av Danmarks mest respekterte aviser. I en debatt på DR2 Debatten sa han at dommen mot Inger Støjberg markerer et paradigmeskifte.

»Den her dom markerer et klart og tydeligt skifte i den måde, vi går til udlændingepolitikken.«

Berlingske har bedt Krasnik om å utdype hva han mener at Støjberg-dommen vil få å si for innvandrings- og verdidebatten som har preget dansk politikk siden den borgerlige seieren ved folketingsvalget i 2001.

Krasnik understreker at han ikke ser for seg en mer liberal innvandringspolitikk, hvor man slipper tøylene.

Politikken vil stadig være stram, mener chefredaktøren – og det er han også selv tilhænger af.

»Men det er jo ikke tilfældigt, at det netop er udlændingepolitikken og en lang udlændingepolitisk epoke, der har været rammet ind i to rigsretssager,« siger han.

Han mener dog at det er mulig at grensen for innstramning er nådd.

»Formålet har jo været at begrænse tilstrømningen af udlændinge, og man nåede så en klar grænse for, hvor meget yderligere stramninger kunne opnå det,« siger han.

Den regjeringen hvor Støjberg var innvandringsminister understreket flere ganger at man ville presse de internasjonale konvensjonene til det ytterste for å begrense uønsket migrasjon. Dette markerte et brudd med dansk praksis.

Støjberg markerte blant annet de første 50 vedtak om innstramninger med kake.

Men mye var ren symbolpolitikk for å blidgjøre velgerne, mener Krasnik. Ett av disse symbolske tiltakene var adskillelsen av asylsøkende ektepar hvor kvinnen var under seksuell lavalder.

»Jeg håber, at man vil holde op med det, og så håber jeg samtidig, at man vil holde op med de her symbolske stramninger – som det her (adskillelsen af asylpar, red.) jo også var udtryk for – som ikke ændrer noget på, hvor mange mennesker der kommer til landet, men bare gør livet virkelig anstrengende og svært for folk, der er kommet hertil.«

Mener Krasnik at det ikke er noe poeng å skille en 13 år gammel tvangsgiftet jente fra sin 40 år gamle ektemann, siden begge to trolig blir værende i Danmark? Det høres nesten slik ut.

Hva med barnas rettigheter? Hva med å sende et signal til opphavslandene: Barneekteskap er ikke velkomment i Danmark!

Inger Støjberg dømt til 60 dagers fengsel

Krasnik mener at det å bidra til å bygge en solid grense langs EUs østlige grense, er et godt tiltak, som absolutt ikke er symbolsk. Danmark har sendt noe piggtråd til Litauen. Han nevner også asylmottak i tredjeland, som mange europeiske land har jobbet med å få til i en årrekke uten hell.

Men tiltak som virkelig begrensen migrasjonen, og som kan gjennomføres omtrent over natten, er det ingen som snakker om.

Inger Støjberg ble dømt til 60 dagers fengsel for å skille barnebruder fra sine ektemenn. Begrunnelsen for dommen var at hun ikke hadde gått helt korrekt frem.

Berlingske

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.