Hvor mange kjenner noen som har problemer med å få en muslimsk skilsmisse? Hvor mange kjenner menn med flere koner i Danmark? Hvor mange kjenner noen som er blitt holdt tilbake i hjemlandet mot sin vilje? For hvert spørsmål rekker 6-8 av de ca 30 tilstedeværende muslimske kvinnene hånden opp når den danske utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg (V) spør dem.

Støjberg besøker disse muslimske kvinnene i anledning av lanseringen av en ny rettighetskampanje, Ret til ligestilling. Vi skriver Danmark 2018, men den danske regjeringen ser seg allikevel nødsaget til å lansere en egen kampanje for kvinners rettigheter i et av klodens frieste, beste og mest likestilte land. Et besøk på kampanjens hjemmeside avdekker at den språklig og visuelt ikke er rettet mot etniske dansker, der den innledningsvis understreker at «Alle i Danmark har ret til ligestilling og til at bestemme over eget liv – uanset køn, etnisk baggrund og seksuel orientering.» Det er dessverre neppe grunn til å tro at en tilsvarende kampanje ikke trengs i Norge.

Det er den danske avisen Berlingske Tider som rapporterer fra møtet mellom vestlig frihetskultur og muslimske verdier og muslimsk «likestilling»:

«Mange kvinder bliver boende med deres mand, fordi manden er forsørger, og fordi der er pres fra familien. Kvinden tåler alt, indtil børnene bliver voksne, for manden truer også med, at hun mister børnene,» sagde en af de fremmødte kvinder.

Inger Støjberg afbryder næste kvinde i talerækken for at spørge:

«Er det et generelt problem, at mænd truer med, at man mister børnene?»

«Ja», lyder svaret. En anden kvinde forklarer, at nogle mænd kun accepterer en muslimsk skilsmisse, på betingelse af at han får forældremyndigheden over børnene.

Når Støjbergs kollega, likestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) spør hvordan man får stoppet flerkoneri, foreslår en av kvinnene i forsamlingen at Statsforvaltningen skal samarbeide med en imam. Det avviser selvsagt Inger Støjberg blankt:

«Vi har én lovgivning i Danmark. Det er ikke sådan, at sharialoven gælder lidt.»

Eva Kjer Hansen spør videre: «Hvorfor kan de islamiske regler blive ved med at gælde? Hvordan får vi det stoppet?» Flere kvinner svarer at imamene ikke vil skille dem, dersom mannen deres ikke også vil skilles. Igjen må Støjberg understreke at kvinnene har akkurat de samme rettigheter som menn: «Der er ét sæt regler, som gælder i Danmark.» En av kvinnene svarer:

«Med fuld respekt for, hvad du siger, minister. Men muslimer er troende, så vi skal have vores muslimske skilsmisse, før vi kan føle os frie.» En annen supplerer: «Du forstår ikke, hvordan vi har det.»

Inger Støjberg svarer: »Jo, jeg forstår godt, hvordan I har det. Men vi kan ikke indrette det danske samfund efter imamer.«

Så mye for islams likestillingspraksis, altså. Er den «norske» islam stort anderledes?

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Les også

-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.