Korona-varianten fra det sørlige Afrika, omikron, har satt landets helsemyndigheter, og befolkning på nye prøvelser. Folkehelseinstituttet (FHI) kommer stadig med nye tiltak, men innrømmer selv at de har liten tro på effekten. Omikron smitter også fullvaksinerte, og FHI anbefaler derfor utsettelse av koronasertifikat.

Her sitater fra FHI og Helsedirektoratets «Anbefaling om tiltak ved omikronutbrudd i Oslo-området»:

Erfaringene fra introduksjon av alfa og delta varianten tyder på at det vil være relativt begrenset forsinkende effekt av selv svært inngripende tiltak når det gjelder å forsinke fremvekst av ny mer smittsom variant, men effekt vil avhenge av egenskapene til den nye varianten.

I dagens situasjon der vi ikke vet hvilken effekt vaksinene har på omikronvarianten, vil FHI anbefale å avvente bruk av koronasertifikat. Dette vil vurderes løpende basert på oppdatert kunnskap.

FHI bruker Moderna som sannhetsvitne:

Den 30.11.21 uttales det fra Chief Executive i Moderna, Stéphane Bancel, at det høye antallet endringer i spikeproteinet trolig vil redusere vaksinenes effekt mot omikron, og at reduksjonen kan bli betydelig.

Myndighetene kommer med flere innrømmelser:

For de fleste er covid-19 nå en mild sykdom, og det er nå i hovedsak uvaksinerte voksne (median alder 49 år) og vaksinerte eldre med risikotilstander som blir alvorlig syke og legges inn på sykehus.

Selv om helsemyndighetene også innrømmer at vaksineeffekten kan være svært lav, og selv om de indirekte innrømmer at omikron ikke ser ut til å resultere i flere alvorlig syke, mener de omikron kan føre til en overbelastning av helsetjenesten, og de derfor er å anse som alvorlig.

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet av omikron blant fullvaksinerte i Oslo både viser at varianten har stort spredningspotensiale, og at vaksineeffekten kan være svært lav når det gjelder smittespredning. Dette skjer samtidig som norsk helsetjeneste er i en meget krevende kapasitetssituasjon grunnet spredningen av deltaviruset. Kombinasjonen av disse faktorene øker risikoen for at videre spredning av omikron nå raskt kan føre til overbelastning av helsetjenesten selv om viruset eventuelt ikke gir økt sykdomsgrad. Utbruddet av omikron i Norge er derfor å anse som alvorlig

Les også:

– Ingen grunn til panikk, sier legen som fant omikron, men panikk blir det

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.