Den svenske regjeringens beslutning om å innføre krav til vaksinebevis har ført til mye arbeid for Justitieombudsmannen. Det er registrert om lag 4000 klager så langt – og bunken vokser.

Det var onsdag at sosialminister Lena Hallengren kunngjorde at regjeringen har besluttet å innføre krav til vaksinasjonsbevis, såkalte vaksinepass, fra 1. desember. Alle som ønsker å delta i et arrangement med mer enn hundre deltakere, vil bli tvunget til å presentere vaksinasjonsdelen av EUs digitale vaksinasjonssertifikat. Arrangørene vil holdes ansvarlig for å kontrollere vaksinasjonsbevisene.

Kravet innføres til tross for at Sverige i dag har den laveste spredningen av Covid-19 i Europa. Sosialministeren sa under onsdagens pressekonferanse at tiltaket fortsatt er nødvendig for å unngå høyere smittespredning, tilsvarende det som nå skjer i mange land.

Les mer: Sverige introduserer vaksinepass

Tusenvis av klager

Misnøye med regjeringens vedtak har nå ført til at Justitieombudsmannen (JO) drukner i klager fra opprørte borgere. Ifølge JOs nettsider kan en såkalt JO-klage foretas av en person som «anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet».

De innkomne klagene er rettet mot både regjeringen og Folkhälsomyndigheten, og mot sosialminister Lena Hallengren og generaldirektøren for Folkhälsomyndigheten i Sverige, Karin Tegmark Wisell.

Klagene er nå blitt så mange at de som besøker ombudsmannens nettsider, møtes av følgende melding:

JO har tagit emot en stor mängd anmälningar mot bland annat Folkhälsomyndigheten och regeringen om införandet av så kallade vaccinpass. JO har inte möjlighet att skicka ut en bekräftelse på att anmälan har tagits emot i varje enskilt fall. I de fall mottagningsbevis skickas ut kan det ske med viss fördröjning.

Til Document opplyste huvudregistratorn ved JO at de rundt lunsjtider tirsdag hadde mottatt rundt 4000 klager, men at det eksakte antallet var ukjent fordi personalet ikke hadde tid til å registrere dem. Om lag 300 meldinger kom inn mandag kveld.

«Medisinsk apartheid»

Klagerne kritiserer vaksinebevisene for å skape «medisinsk apartheid» og for brudd på både den svenske grunnloven og FNs menneskerettighetserklæring, som garanterer individet retten til å slippe å bli utsatt for uønskede medisinske inngrep. Det pekes også på at det i dag ikke finnes studier som viser at vaksinebevis hindrer smittespredning, men at den økende smittespredningen i land med høy vaksinasjonsrate tvert imot indikerer at vaksinen, og dermed også vaksinebeviset, har begrenset effekt.

Flere klagere hevder også, ifølge Göteborgs-Posten, at det er diskriminering av dem som ikke kan eller vil vaksinere seg av for eksempel medisinske eller religiøse årsaker.

Les mer: 100 % fullvaksinert – da avlyser Gibraltar julen på grunn av smitte

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har imidlertid hevdet at det ikke er noen etiske eller moralske grunner mot å innføre kravet om vaksinebevis, siden de som ønsket å vaksinere seg, nå har fått anledning til det.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har også varslet at de som ikke kan vaksineres av medisinske årsaker, vil kunne få en spesiell legeerklæring, slik at de fortsatt skal ha tilgang til arrangementene. Det er imidlertid uklart hvordan dette unntaket er i samsvar med formålet om å redusere smittespredning.

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.