Fra 1. desember må alle som ønsker å delta på et større arrangement bevise at de er vaksinert mot Covid-19. Tiltaket er innført i forebyggende øyemed, men kritiseres for å være for drastisk.

Sosialminister Lena Hallengren (S), kulturminister Amanda Lind (MP) og Karin Tegmark Wisell, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten i Sverige, offentliggjorde de nye reglene under en pressekonferanse onsdag.

Regjeringen har med støtte fra den såkalte pandemilovgivningen besluttet å innføre vaksinasjonsbevis for innendørsarrangementer med over 100 personer fra 1. desember. Det betyr at alle over 18 år som ønsker å gå på for eksempel teater, konsert eller idrettsarrangement må kunne vise bevis på at de er fullvaksinert mot Covid-19. Kun vaksinasjonsdelen av EUs digitale Covid-sertifikat vil bli akseptert.

Arrangementer som ikke sjekker de besøkendes vaksinasjonsstatus kan få krav om å gjeninnføre tak på antall deltaker.

Formålet er oppgitt å være å begrense smittespredning blant fremfor alt uvaksinerte personer, ved å hindre at uvaksinerte samles i større grupper.

Kravet om vaksinasjonsattest innføres etter råd fra Folkhälsomyndigheten i Sverige, som har sett hvordan smittetallene har steget i for eksempel Nederland, Østerrike og Danmark den siste tiden – til tross for høy vaksinasjonsdekning. Regjeringen sier nå at de vil unngå en lignende negativ utvikling i Sverige.

– Pandemin är inte över och i vår omvärld sprids nu smittan. Den negativa utvecklingen är oroande även om vi ännu inte sett en liknande utveckling i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser därför behov av att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd för att begränsa smittkedjor, sier sosialminister Lena Hallengren i regjeringens pressemelding.

Kravet om vaksinasjonsattest er også sett på som en måte å la arrangementer og aktiviteter foregå uten andre begrensninger.

– Det är prioriterat för regeringen att ge möjligheter att verka för såväl kulturen, idrotten som andra viktiga evenemang och sammankomster. När vi nu ser att läget riskerar att bli sämre avser vi att direkt gå vidare med det sedan tidigare förberedda förslaget om vaccinationsbevis, för att ge arrangörer av kultur- och idrottsevenemang möjligheten att upprätthålla sina verksamheter, sier kultur- og demokratiminister Amanda Lind.

Men forslaget møter også kritikk. Det vises blant annet til det såkalte proporsjonalitetsprinsippet, som innebærer at et tiltak skal stå i forhold til forventet overskudd. Med et stort antall vaksinerte og immune har Sverige i dag så lav belastning på helsevesenet at det forrige uke ble besluttet å ta imot Covid-pasienter fra Romania.

Smittetallene er også lave. De syv siste dagene har Sverige oppdaget 477 nye smittetilfeller per million innbyggere. Tilsvarende tall i Norge er 2 376. Noe kan skyldes ulike testpraksiser, men mens trenden i Sverige er synkende, så er den stigende i Norge.

Forslaget sies også å være i strid med den svenske grunnloven, som garanterer innbyggerne beskyttelse mot tvangsmessige fysiske inngrep, som kan anses som et krav for vaksinasjon.

Retten kan bare begrenses ved lov, men siden den nye bestemmelsen innføres med hjemmel i den tidsbegrensede pandemiloven, unngår forslaget både Lovrådets gjennomgang og Riksdagens gjennomgang.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.