Olaug Bollestad legger ikke skjul på at KrF er inne i en krevende og avgjørende tid. Hun vil forsterke organisasjonen og fjerne gamle merkelapper.

– Partiet er i en dypt alvorlig situasjon. Det er vi, alle vi som er samlet her i dag, som sammen har ansvaret for å ta partiet videre, sa den nyvalgte KrF-lederen.

Med 3,8 prosent oppslutning ble høstens stortingsvalg et stort nederlag for Kristelig Folkeparti. Skuffelsen la Bollestad ikke skjul på da hun talte til det ekstraordinære landsmøtet.

– Det er en krevende tid for partiet. Det er også en avgjørende og viktig tid. Vi må fornye de politiske løsningene. Vi må forsterke organisasjonen. Vi må forbedre kommunikasjonen, sa hun.

Vil fjerne gamle merkelapper

Bollestad ble som ventet valgt som ny partileder i KrF lørdag. Ingen stilte mot Bollestad, og hun ble dermed klappet inn som KrF-leder etter å ha fungert i rollen siden Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra vervet i september.

Da Ropstad trakk seg, dukket det på nytt opp spørsmål om KrF igjen ville bli dratt i ulike retninger og inn i et nytt veivalg. Men Bollestad mener at dersom partiet skal lykkes fremover, må medlemmene samle seg.

– Gamle merkelapper må bort. Som andre partier rommer KrF mennesker med ulik bakgrunn, og gjennom snart 90 år har vi alltid hatt perioder med indre spenninger. Men vi har et sterkt lim som binder oss sammen, noe all vår politikk skal prøves mot og inspireres av: det kristendemokratiske verdigrunnlaget, sa hun.

Kritiserte abortdebatten

Bollestads tale tok også for seg abort. Hun mener partiet ofte oppfattes som at det vil ha en omkamp om abortloven.

– Heller ikke i dag er spørsmålet om vi skal beholde dagens abortlov. KrF har aldri vært for et totalforbud. I dag er det heller ikke aktuelt å stramme inn abortloven. Spørsmålet er om det blir en radikal utvidelse av abortgrensen eller ikke, sa hun.

I lørdagens tale fremhevet Bollestad at KrF skal være en tydelig stemme mot en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18 eller 22. I dag er grensen i uke 12.

Stikk til COP26, Ap og Frp

I talen sin trakk Bollestad også fram at det må være enkelt å ta gode klimavalg i hverdagen, og snakket om forvalteransvaret, kollektivtransport, mindre matsvinn og flere elbilladere.

– Kampen for klima løses ikke bare blant gubbene i Glasgow, men også rundt kjøkkenbordet, sa hun og siktet til FNs klimatoppmøte i Skottland.

Rogalendingen kom også med et stikk til Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets slagord.

– Noen politikere frir til «vanlige folk», andre er «for folk flest». Det er ikke alltid lett å se forskjellen. KrF fremmer en politikk for dem som trenger det mest, sa hun.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.