Dommedag ser ut til å komme nærmere og nærmere og kreve stadig større innskrenkninger av menneske­rettighetene. Prins Charles ba om en «stor kampanje i militær stil» for å bekjempe klimaendringer da han åpnet COP26-toppmøtet – og prinsen ser ut til å ha erklært krig mot befolkningen i den vestlige verden snarere enn en krig for klimaet.

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow åpnet i globalismens ånd. Prins Charles mente at det nå var nødvendig å skape «en løsning på globalt systemnivå» for å lede en «radikal transformasjon» til en «fornybar og bærekraftig» økonomi.

Budskapet er det samme som før: Globalisme og kontroll er målet, og verdens mennesker må skremmes i en slik grad at de aksepterer å miste sin økonomiske og fysiske frihet. Når frykten for Covid-19 nå begynner å avta, går man tilbake til klimaet.

The Great Reset 

Prins Charles har lenge gått inn for World Economic Forums (WEF) visjon om The Great Reset, hvis hovedslagord er «You’ll own nothing – and be happy!». The Great Reset var tittelen på WEFs femtiende årsmøte, som ble holdt i juni 2020, da politiske ledere samlet seg for å planlegge en «bærekraftig gjenoppbygning» av samfunn og økonomi etter pandemien. Møtet ble ledet av WEF-president Klaus Schwab og prins Charles. The Great Reset har også vært tema for WEF-møter i januar og mai 2021.

Men allerede i 2015 hevdet prinsen at den globale økonomien måtte tilbakestilles for å forhindre en klimakatastrofe, og i 2019 gikk prinsen så langt som til å hevde at menneskeheten snart ville være utryddet dersom verdens ledere ikke innførte drastiske endringer i befolkningen innen 18 måneder.

  • Les også:

The Great Reset: Demokratiets undergang?

– En krigstilstand

Den største byrden i denne forbindelse må ikke overraskende bæres av den vestlige verden. Kina, som alene står for en fjerdedel av verdens utslipp av klimagasser, telles merkelig nok ikke med, og deltar ikke engang i COP26. Det er derfor folk i Vesten – altså de som allerede er verdens beste på å redusere utslipp og beskytte miljøet – må belage seg på å kjempe enda hardere. Prins Charles’ tale ble krydret med et militært vokabular for å understreke alvoret.

– Covid-19-pandemien har vist oss hvor ødeleggende en global grenseoverskridende trussel kan være, klimaendringer og tap av biologisk mangfold er ikke annerledes. Faktisk utgjør de en enda større eksistensiell trussel, i den grad at vi må innse at vi er i en krigstilstand, sa prins Charles under sin åpningstale.

Redde verden – eller innføre diktatur?

I forkant av møtet har prins Charles nok en gang hevdet at dette er siste sjanse for verdens ledere til å redde verden, og at «tiden bokstavelig talt er oppbrukt». Under åpningstalen fortsatte kronprinsen å henvende seg til de forente verdenslederne for å understreke at ansvaret var deres.

– Jeg vet at dere alle bærer en tung byrde på skuldrene. Verden setter sitt håp til dere om å handle raskt og bestemt fordi tiden bokstavelig talt er ute. Vi vet hva vi må gjøre, fortsatte prins Charles.

For dem som hørte på åpningstalen, betyr frasen «vi må gjøre» at de må legge omfattende restriksjoner på oss – dvs. folkene i de vestlige demokratiene. Det er du og jeg som må hindres i å reise, hindres fra å bo der vi vil, hindres i å spise det vi vil, hindres i å eie noe – ja, kort sagt, forhindres fra å kontrollere våre egne liv. Det er du og jeg som ikke skal eie noe – og fortsatt være lykkelige.

Det vi eier i dag, bør i stedet forvaltes av lederne, som anser seg i stand til å «redde verden». De vil ha alle økonomiske eiendeler, all jord og alle ressurser – for så å kunne ta beslutninger på «globalt systemnivå», som prins Charles snakket om mandag. Prinsen snakket til et oppmerksomt publikum som applauderte krigsretorikkens oppfordringer om kraftig handling for klimaet.

  • Les også:

Klimahysteriet: Kan det stoppes før du er tom for penger og ytringsfrihet?

Redde mennesker er enkle å kontrollere

Eller er det virkelig ikke en kraftig aksjon mot befolkningen det tas til orde for? Pandemien har vist lederne som nå møtes i Glasgow at befolkningene i landene deres er enkle å kontrollere – så lenge de er tilstrekkelig redde.

Vi har akseptert enorme og uforholdsmessige begrensninger av våre friheter og rettigheter, til tross for at vi har blitt servert stadig mer ulogiske forklaringer på hvorfor de er nødvendige. Nå gjentas det daglig at våre liv aldri vil bli som før pandemien, at vi går inn i den «nye normalen», hvor vi må fortsette å være utsatt for restriksjoner, tester og begrensninger selv når pandemien er over.

Sist, men ikke minst: Som vanlig forkynner makthaverne, inkludert den britiske kronprinsen, drastiske endringer for alle bortsett fra seg selv. Prins Charles og mange av de andre deltakerne i møtet ankom Glasgow med sine egne private jetfly. Før møtet ble det anslått at utslippene som ble produsert av deltakerne som flyr inn til Glasgow, tilsvarer alle utslipp produsert av det skotske folket gjennom et helt år.

Det ser ut til at de som tror de kan redde verden, ikke forstår at hvis de ikke lever som de lærer, har ikke vi en eneste grunn til å tro på det de sier.

 

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.