Den britiske regjeringen kom med en ny rapport 6. august vedrørende dødsfall tilknyttet Delta-varianten av Covid-19. Fra 1. februar til 2. august var det registrert 742 dødsfall med påvist Delta-virus.

Slik er dødsfallene fordelt:

Litt i overkant av 47.000 fullvaksinerte hadde fått påvist smitte av Delta-viruset. Av disse døde 402. 79 døde hadde fått én vaksinedose, og 253 var uvaksinerte.

Så over 2/3 av dødstallene tilknyttet Delta-varianten inntraff blant vaksinerte. Under 1/3 inntraff blant uvaksinerte. Se rapport side 18-19.

Ser man på andelen i forhold til smittede, er tallene enda verre.

402 av 47.000 smittede blant de fullvaksinerte døde, eller 0,86 prosent.

253 av 151.000 smittede blant de uvaksinerte døde, eller 0,17 prosent.

Dette betyr i rene tall at dødsfall av Delta-smitte er over fem ganger så vanlig blant fullvaksinerte som blant de uvaksinerte.

Kilde: Public Health England

Alderen på de avdøde er i tabellen oppdelt kun i over eller under 50 år. 13 av de døde fullvaksinerte var under 50 år, 389 var over 50 år.

Blant de uvaksinerte var antall døde blant vaksinerte under 50 år 13 dødsfall av 25.500, en andel på 0,05 prosent. Blant uvaksinerte var det tilsvarende tallet 48 av 147.600, en andel på 0,03 prosent.

Det er åpenbart at skjevheten i tallene kan ha naturlige forklaringer. Det kan skyldes skjevhet i alder mellom de vaksinerte og de uvaksinerte, og det kan også skyldes at sårbare og utsatte grupper har vært prioritert i vaksinekøene.

Uansett er disse tallene verdt å notere seg. Særlig at andelen som døde med påvist smitte faktisk var høyere blant de fullvaksinerte under 50 år.

Det har lenge vært kjent at vaksine ikke beskytter den vaksinerte mot smitte. Argumentet har vært at vaksinen beskytter mot symptomer av smitte. En vaksinert person som smittes av Covid-19, blir ikke like alvorlig syk som en uvaksinert som smittes, har vi blitt fortalt.

Hvis denne påstanden ikke stemmer med virkeligheten på bakkenivå, vil det være en gigantisk skandale. Særlig i lys av at det innføres vaksinetvang i mange vestlige land, nå sist ved at det blir obligatorisk for alt militært personell i USA å vaksinere seg.

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England

Les også:

NATO kollapser i Afghanistan, satser på genusteori og vaksinetvang

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.