“Belgorod” seiler ut fra Sevmash-verftet i Severodvinsk 25. juni. Foto: Twitter

Nye, atomdrevne undervannsbåter sjøsettes på løpende bånd, fra russiske verft langs Nordishavet. Monsterfartøyer på opp mot 10 000 tonn, utstyrt med superhurtige missiler og miner, finner veien ut i Norskehavet. De er aktører i en ny kald krig.

De atomdrevne angrepsubåtene kan, med sine kryssermissiler, true hele Norge, skriver journalist og forfatter Jan-Petter Helgesen i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, som utgis av Sjømilitære Samfunn.

Mange observatører frykter at Kazan M-klassen kan true samtlige norske, militære baser ved å operere fra én eneste posisjon i Norskehavet», heter det i artikkelen.

Erstatter Sovjet-tidens fartøyer

Fra Sevmash-verftet i den lukkede byen Severodvinsk, ikke langt fra Arkangelsk, ble undervannsbåten Kazan erklært operativ for to måneder siden. Marinesjef Nikolai Evmenov sto for høytideligheten. Evmenov kunne skryte av at tre nye og avanserte, atomdrevne ubåter skulle sjøsettes «i løpet av relativt kort tid».

Kazan var én av dem. 26. juni gikk så Belgorod på tokt for første gang. Denne, verdens lengste ubåt med sine 178 meter, er den tredje av i alt seks, som skal erstatte de atomdrevne undervannsbåtene fra Sovjet-tiden. Det første fartøyet i serien, Severodvinsk, ble satt i drift ved nyttår 2013.

Kazan fotografert i juni 2021. Foto: Twitter

Verftet sysselsetter hele byen

Verftet ved Arkangelsk har ekspertisen som skal til. Og dertil er så godt som hele byen med på å bygge båter. Severodvinsk har ca. 40 000 innbyggere, hvorav de fleste voksne, kvinner og menn, jobber på ubåtverftet Sevmash, ifølge vel informerte norske kilder som Document har snakket med.

Undervannsbåtene som bygges i dag tilhører den såkalte fjerde generasjon russiske ubåter. Kazan er på 8600 tonn, noe som tilsvarer den samlede vekten av 1400 afrikanske savanneelefanter! Ikke desto mindre har russerne bygget ubåter som har vært betydelig tyngre.

Største øvelse etter «den kalde krigen»

Målet for enkelte av de nye undervannsbåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig, uten å bli oppdaget. Dette opplyste den norske etterretningstjenesten til NRK – i forbindelse med den kjempemessige russiske ubåtoperasjonen utenfor Norge høsten 2020. Da forsøkte de fleste russiske undervannsbåtene i Nordflåten å seile neddykket fra sine baser på Kolahalvøya, uten å bli oppdaget av NATOs fly eller flåteenheter. Denne operasjonen i Barentshavet og Norskehavet var den største siden tidlig på 1990-tallet og den kalde krigens dager, går det frem av Helgesens artikkel.

Ut i Atlanterhavet

I artikkelen heter det videre:

Fra Etterretningstjenesten ble det hevdet at man hadde rimelig god kontroll over hvor de enkelte ubåtene befant seg. Målet for operasjonen var å seile til farvannene vest av Grønland. Det betydde at flest mulig av de russiske ubåtene måtte komme seg usett gjennom det såkalte Giuk-gapet (Grønland-Island-UK).

Giuk er en tenkt linje fra Grønland via Island til Storbritannia. Fra E-tjenesten på høstparten ble det videre meldt at russernes mål var å understreke at det aktuelle området er deres hav og interesseområde, og at de er i stand til å rekke USA.

De ville også teste Vestens evne til å oppdage og håndtere (den russiske) operasjonen.

Kazan M-klassen, som også kalles Jasen-klassen, omfatter også undervannsbåten Novosibirsk, som skal settes i drift senere i år. I tillegg til de to nevnte fartøyene omfatter årets sjøsettinger også Knjaz Oleg – av den store og strategiske Borej A-klassen.

Sent i  2022 skal Krasnojarsk av Jasen-klassen leveres til stillehavsflåten. Samme år får Nordflåten den nybyggede Arkhangelsk – i samme ubåtklasse.

Programmet for 2023 og 2024

Men Jasen-klassen vil ha flere på beddingen om få måneder. I 2023 kommer ubåten Perm, som skal til Stillehavet. Og året etter skal Uljanovsk seile som en del av Nordflåten.

Jasen-klassen bygges av marineverftet Malakhit i St. Petersburg. Byggingen av det første fartøyet startet i 2009 – etter flere års utsettelser på grunn av økonomiske problemer.

«Gå stille, gå dypt!»

Jasen-klassen er utviklet fra de tidligere Akula- og Alfa-klasse ubåter. De nye fartøyene i Jasen-klassen regnes som de mest stillegående av både russiske og kinesiske undervannsbåter. Og «stillheten» er alfa og omega. I Norge har undervannsbåtvåpenet et slående motto: «Gå stille, gå dypt»! Hvilket er utlagt: «La ikke fienden oppdage vår signatur!»

Men som Helgesen utdyper i sin artikkel:

Jasen-klassen kan ikke sammenlignes med de enda mer stillegående, amerikanske ubåtene av Seowolf- og Virginia-klassene.

Kazan hadde, noen måneder før den ble operativ, foretatt prøveutskytinger av antiskip-missilet Oniks i Kvitsjøen. Også kryssermissilet Kalibre ble testet. Det kan treffe mål i en avstand av 100 norske mil. Hver ubåt i Kazan-klassen skal være i stand til å bære 32 Kalibr eller 24 Oniks.

Superhurtig kryssermissil

Det antas at Jassen-klassen også vil bli bevæpnet med det nye, superhurtige og dronelignende missilet ved navn 3M22 Zircon. Ifølge russiske kilder skal dette kryssermissilet kunne oppnå en fart på tre-fire ganger lydens hastighet.

Under sjøprøvene var Kazan bemannet med sin permanente besetning på 64 personer.

Russlands nyeste ubåter (s. 22-24, NTfS, 2021-03)

Gigantic special mission submarine starts sea trials in White Sea (Barents Observer)

Russia’s Gigantic Submarine, Belgorod, Sails For The First Time (Naval News)

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.