DØDSMASKINER: En ny atomubåt av Borei-klassen som har et deplasement på 24.000 tonn, og er utrustet med 16 Bulava-missiler med en rekkevidde på 9000 km og inntil 10 stridshoder med en sprengkraft på opp til 100 kilotonn. Heldigvis for oss kan de avlyttes over og under vann.

Seint mandag kveld hadde Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø ikke registrert endringer i den russiske Nordflåtens operasjonsmønster som tydet på en økning i den kjernefysiske beredskapen. «Mønsteret er forutsigbart og gjenkjennelig, og vi har ikke sett endringer i de siste dagene», sa major Elisabeth Eikeland og oberstløytnant Ivar Moen til Document i går.

Det betyr at Kremls høyt varslede atomtrussel ikke hadde nådd Nordflåten – det kjernefysiske arsenalets skarpe ende – flere timer etter at trusselen ble fremsatt, noe som igjen tyder på at Kreml og president Putin vet at propaganda er et psykologisk presisjonsvåpen.

E-stabens nøkkelrolle

Den norske militære etterretningstjenestens lyttestasjoner spiller en nøkkelrolle i overvåkingen av Putins militær-politiske sjakktrekk. Satellittstasjonen på Eggemoen tar ned signalene til og fra de geostasjonære satellittene som henger over Europa, og den tilsvarende stasjonen på fjelltoppen Vetan ved Fauske fanger opp signalene fra satellitter i nord-sør-bane.

Det er velkjent fra historien at Vetan ligger innenfor fotavtrykket for russiske foto- og radarsatellitter, og derfor mottar en kopi av alle signaler som russiske spionsatellitter laster ned under passering av den sentrale lyttestasjonen utenfor Moskva. Signalene var i en lang periode ikke kryptert, noe som gjorde at Vetan både under Falklandskrigen i 1982 og under Gulfkrigen i 1991 leverte vesentlige bidrag til Vestens situasjonsforståelse.

Styrte skip unna trøbbel

Det er mindre kjent at nedlastingen av sovjetiske signaler under krigen mellom Irak og Iran fra 1980 til 1988 ga norsk skipsfart informasjoner av uvurderlig betydning. Fotos av og radarsignaler til og fra fartøyer i Persiabukta gjorde det mulig for Norges Rederiforbund å styre norske tankskip unna kamphandlinger og fiendtlige rakettangrep.

Antakelig har russerne i dag gjort store anstrengelser for å kryptere signaltrafikken, men det er all grunn til å anta at Fauske II fortsatt er et essensielt element i Vestens overvåking av situasjonen i sørlige områder, blant annet kampsonen i Ukraina.

BULAVA MISSIL: En rakett av Bulava-typen skytes ut i Barentshavet og lander i Stillehavet, på den andre siden av det euro-asiatiske kontinentet. Lyttestasjonene i Vardø og Vadsø følger missilet under flukten til stasjonene på den sørlige halvkule ovetar. Våre lyttestasjoner er blant de beste i verden og vet hva som foregår, også i Putins vennekrets. Foto: Russlands forsvarsdepartement.

Signalene duppet ned

Det er samtidig velkjent fra historien at Fauske var et glimrende sted for avlytting av radiosignaler fra området rundt Moskva – og den sovjetiske marinens samband i nord.

«Av en eller annen grunn ‘duppet’ signalene ned i Fauske, noe som forklarer hvorfor vi i årtier var interesserte i å beholde de gamle brakkene vi flyttet fra», fortalte en etterretningsoffiser til meg før han døde. «Vi brydde oss ikke om at vi arbeidet under kummerlige forhold. Det mest interessante var at Moskva kom inn.»

De første som ville bli alarmert av en ordre fra Kreml om skjerpet beredskap, ville være Russlands flåte av strategiske ubåter i basene rundt Murmansk, som antakelig utgjør sju kampmaskiner med rundt 500 atombomber om bord, nok til å utslette verden flere ganger. Samtidig ville høyst sannsynlig Russlands flåte av såkalte forskningsskip bli sendt ut. I Putins dreiebok skulle de kappe kablene under vann, og bidra til å lamme Vestens kommunikasjoner.

Intet av dette har skjedd, noe som bekrefter at Putins dreiebok har slått feil. Verken Ukraina eller Vesten falt sammen overfor et forsøk på brutal blitzkrig. Trusselen om atomkrig er tom, så lenge generalene rundt Putin vet at en slik krig er undergangen; helt unødvendig i militær tankegang. I mellomtiden lytter telegrafistene – fra Vadsø i nord til Eggemoen i sør. De vet hva som er alvorlig ment, og de gir beskjed.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.