En bosnisk kvinne ble utsatt for slag, spark og piskeslag av sin ektemann etter å ha brukt det populære sosiale mediet TikTok. Ektemannen, også fra Bosnia, tok fra henne telefonen og nektet henne å forlate boligen.

Krangelen som utartet seg mellom ekteparet tirsdag 9. februar på deres felles adresse i Moss, skal ha sitt opphav i at kvinnen brukte TikTok. Ektemannen var svært opptatt av om kvinnen hadde mannlige venner på det sosiale mediet. Krangelen eskalerte og kvinnen ble utsatt for slag, spark til hodet og sju piskeslag med en ladekabel for mobiltelefon.

Ektemannen skal også ha tatt mobiltelefonen fra kvinnen og hindret henne i å ringe politiet, ifølge dommen. Hun klarte imidlertid å rømme fra boligen, til tross for at ektemannen forsøkte å hindre henne, og fikk søkt tilflukt hos et ektepar, og politiet ble kontaktet.

Forsøkte å tone ned voldsutøvelsen 

I retten forsøkte ekteparet å tone ned voldsutøvelsen ved å fortelle sammenfallende forklaringer om gjensidig voldsutøvelse, men tingretten satte ikke lit til dette, og mente forklaringene var avtalt mellom ekteparet for å tone ned voldsutøvelsen.

Tingretten valgte derfor å legge vekt på forklaringen kvinnen ga politiet dagen etter hendelsen.

«Partene har i retten i det store og hele forklart seg sammenfallende om at begge utøvde vold mot hverandre, han utelukkende ved å piske henne med en ledning til mobiltelefonlader holdt i en løkke, og hun ved å slå ham med flat og knyttet hånd på overkroppen både før og etter han tildelte henne piskeslag.

Tingretten mener det trygt kan ses bort fra at det forholdt seg slik som partene har beskrevet i sin rettslige forklaring», skriver Tingretten i dommen.

Politiforklaringen støttes også av bilder som ble tatt av kvinnen etter hendelsen.

«Politiforklaringen støttes også av bilder tatt av merker på fornærmedes kropp. Det vises to tydelige, røde merker etter pisking med ledning (kabel) i løkke på fornærmedes venstre overarm samt ett tilsvarende merke på ryggen samt et lite sår avsatt rett under.

På fornærmedes venstre øvre lår/rumpe vises to tydelige merker etter piskeslag, ett langt og ett kortere. På nedre del av venstre lån vises merke etter ett piskeslag der buen i merket er avsatt nærmest kneet mens den «åpne enden» etter løkken er avsatt lenger opp på låret.

Tingretten kan ikke skjønne annet enn at dette siste merket viser at fornærmede da må ha ligget nede og ikke stått oppreist slik hun hevdet i retten, siden buen på merket i så fall ville ha blitt avsatt den andre veien.»

Volden kvinnen ble utsatt for resulterte i synlige merker i tre til fire uker etter hendelsen og kvinnen skal ha hatt smerter i omkring en uke. Tingretten mener derfor volden ble utført med stor kraft.

Den manglende tilliten til påstanden om gjensidig vold i retten styrkes av at det ikke ble dokumentert noen skader på ektemannen, enda han hevdet at volden startet med at kvinnen kastet en fjernkontroll på ham og at hun skal ha slått ham. Han forklarte også at han ikke tok telefonen fra henne, men at den falt under sofaen.

Skylder på tolken 

Kvinnen hevder på sin side at denne informasjonen om den gjensidige volden ble borte i oversettelsen mellom tolken hun benyttet og politiet. Samtidig sier hun at hun forklarte seg til politiet slik hun gjorde fordi hun var sint på mannen sin.

«Tingretten mener det trygt kan ses bort fra at det forholdt seg slik som partene har beskrevet i sin rettslige forklaring. Tingretten har ved bevisvurderingen lagt avgjørende vekt på den forklaringen fornærmede ga til politiet 10.02.2021 med tolk til stede der hun forklarer at de lå i sofaen.

Han sparket henne i hodet. Hun slo tilbake. Han må ha slått henne i hodet, for hun var øm i bakhodet. Så kom kabelen i bruk. Hun skrek og gråt, tiltalte hadde holdt armene hennes bak på ryggen og ba henne holde kjeft for ikke å vekke naboene.

Konfrontert med at det i avhøret ikke er holdepunkter for at fornærmede slo tiltalte også etter at hun ble pisket, sa fornærmede i retten at dette må skyldes at tolken ikke fikk det med seg. Tingretten ser bort fra at dette er riktig.»

Fra Bosnia

Saken ble først omtalt av Moss Avis, men ekteparets etnisitet er ikke oppgitt. Det er den heller ikke i NTBs gjengivelse av saken. Siden vi vet at vold i nære relasjoner er overrepresentert i innvandrermiljøer, og at pisking er særdeles unorsk, har vi undersøkt om dette paret var typisk norsk. Det var de ikke.

Ekteparet er opprinnelig fra Bosnia. Kvinnen har vært i Norge i 23 år, ektemannen i 12.

Dømt til fengsel

Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse.

Tingretten skriver at «det er et skjerpende moment at volden skjedde overfor tiltaltes samboer i deres felles hjem», og vektlegger at mannen ble ilagt et forelegg for legemsfornærmelse mot kvinnen i 2010.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.