Abdulzhakim M. (31) er dømt til tre års fengsel for å ha forsøkt å voldta en kvinne på åpen gate. Overfallet har fått alvorlige følger for offeret.

Den kvinnelige studenten (22) forklarte for retten at hun hadde dødsangst da hun lå på gaten med afrikaneren over seg.

Den etiopiske statsborgeren ble utvist fra Norge i 2020, men er «ureturnerbar», og oppholder seg derfor i riket på ubestemt tid.

31-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men ville ikke forklare seg da saken gikk for Trøndelag tingrett 16.-17. januar.

– Dommen er anket, opplyser Abdulzhakims advokat Torfinn Svanem til Document.

Politiet varslet

Klokken 2.21 19. september i fjor ble politiet varslet: En kvinne hadde blitt forsøkt voldtatt i Kirkegata på Møllenberg i Trondheim. Vitner hadde sett en mann ligge over en kvinne på gaten. Like etter ble Abdulzhakim pågrepet i nærheten, og har siden sittet varetektsfengslet.

Hendelsen har fått store konsekvenser for kvinnens livskvalitet, sier hennes bistandsadvokat Lilli Marie Brimi til Document.

– Saken har vært en stor psykisk belastning for henne. Den fått følger for studiene hennes og hvordan hun fungerer sosialt. Hun tør ikke å gå ut alene lenger.

Under etterforskningen ga 31-åringen kun en forbeholden forklaring. I avhør forklarte han at han ikke husket det han hadde gjort, og at han hverken hadde voldtatt noen dame eller hadde tenkt å voldta noen dame. Han hadde heller ikke sett eller møtt noen dame i Kirkegata på gjerningstidspunktet. I retten ville han overhodet ikke forklare seg

Overfalt bakfra

Kvinnen hadde vært på byen, og etter å ta stoppet på et spisested sammen med en venninne, skilte de to lag. 22-åringen fortsatte inn Kirkegata. Uten foranledning overfalt etiopieren kvinnen bakfra.

Dette skjedde ved at tiltalte førte sin hånd gjennom et hull/tøyflenge i fornærmedes bukse, og deretter berørte baksiden av hennes venstre lår like nedenfor hennes venstre rumpeball. Etter dette grep tiltalte om fornærmedes hånd/håndledd med stor kraft og holdt henne fast. Hendelsen, som kom svært overraskende på fornærmede, gjorde henne redd. Mens fornærmede forsøkte å fri seg fra tiltalte, dro eller hang tiltalte på fornærmede slik at de begge beveget seg i nord-østlig retning i Kirkegata.

Kvinnen hadde på seg en bukse med et avlangt hull som etiopieren stakk hånden sin gjennom og tok henne på låret. Foto: Politiet

Underveis greide kvinnen å slå nummeret til en venninne, som imidlertid ikke svarte.

Tiltalte dyttet eller rev deretter fornærmede ned mot bakken slik at de to havnet mellom de omtalte bilene på venstre side langs vegbanen i Kirkegata. Mens tiltalte holdt fast og/eller rev i håret til fornærmede med den ene hånden, la han den andre hånden over munnen hennes. Tiltalte presset hardt over munnen til fornærmede slik at fornærmede fikk vansker med å lage lyd. Mens de lå på bakken satt tiltalte overskrevs fornærmede og forsøkte å kysse henne. Dette lyktes han også med ved å føre tungen sin inn i fornærmedes munn.

Mens de lå på bakken prøvde 31-åringen å føre hånden sin ned i kvinnens bukse. Han kom innenfor bukselinningen, men ikke inn i trusen hennes. Tiltalte dro også i kvinnens bukse, men lyktes ikke å få av den av. Han dro ned sin egen bukse slik at den havnet på lårene hans.

Flere ganger forsøkte fornærmede å skrike høyt og ropte en blanding av ordene «nei» og «ikke». Tiltalte verken snakket med eller sa noe til fornærmede i den forbindelse, med unntak av at han i alle fall ved én anledning sa hysj til henne med lav stemme. Mens de lå på bakken og tiltalte forsøkte å tiltvinge seg seksuell omgang med fornærmede, ble det også til at smykket fornærmede hadde rundt halsen ble revet av henne. De skader på fornærmedes kropp som ble observert på overgrepsmottaket, oppsto i forbindelse med tiltaltes overfall av henne.

Avbrutt av forbipasserende

Like før klokken 2.30 kom en gruppe personer gående langs Kirkegata. 31-åringen hørte at de kom, og oppgav da voldtektsforsøket. Kvinnen reiste seg opp, og klarte å bevege seg mot dem.

[Vitnet] forsto umiddelbart at noe uønsket hadde tilstøtt fornærmede. I kontakten med [vitnet] fremsto fornærmede i sjokk og klarte ikke å kommunisere med [vitnet] på en vanlig måte. Fornærmede hadde da også synlig blod på leppen. Kort tid etter dette, og like før kl. 02.30, beveget tiltalte seg sakte i retning mot [vitnet] og fornærmede. En venn av [vitnet] gikk da i retning mot tiltalte for å konfrontere ham. Etter dette ble tiltalte pågrepet av politiet.

Retten slår fast at det dreier seg om et forsøk på overfallsvoldtekt på åpen gate nattestid, men at bevissituasjonen er «usedvanlig god». Retten viser til vitner og DNA-funn.

Kvinnens forklaring i retten var nyansert, detaljert og konsistent, og i tråd med skildringen av hendelsesforløpet hun ga til politiet, skriver retten.

Retten ser ingen grunn til å trekke forklaringen i tvil. Fornærmede anslo at varigheten av overgrepet i alle fall kan ha vært fem minutter, men at det hele føltes som «en evighet».

– Stor grenseløshet, få sperrer

Overgrepet varte i opptil 10 minutter, konstaterer retten på basis av telefonlogger. Varigheten og intensiteten underbygger forsettet om å voldta, mener retten.

Det vises her til at tiltalte holdt et hardt grep om munnen til fornærmede, holdt henne fast i håret og sa hysj underveis. Særlig dette vitner om en stor grenseløshet og få sperrer hos tiltalte.

I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte og fornærmede ikke kjente hverandre fra før.

Hun var hans tilfeldige offer, ble angrepet på åpen gate og i sentrumsnære strøk i Trondheim. Dette er et område der man kan forvente å ferdes trygt, selv om natten. Det var heller ingen foranledning til overfallet eller mulighet for fornærmede å unngå dette. Retten mener tiltalte ved sine handlinger opptrådte med en stor grenseløshet. Handlingen er svært straffverdig.

Reddet av forbipasserende

Hadde det ikke vært for gruppen med tilfeldig forbipasserende er retten overbevist om at tiltalte ville ha lyktes i å gjennomføre en voldtekt.

Tiltalte var fysisk overlegen fornærmede. Hun var fanget i hans vold fra første stund. Selve integritetskrenkelsen besto av at tiltalte først berørte hennes lår, deretter fikk hånden på innsiden av fornærmedes bukse, at han kysset henne, holdt over munnen hennes for å forhindre at hun skrek og presset henne ned mot bakken slik at hun ikke kom unna. Straffen må også reflektere at tiltalte ved sin handlemåte utsatte fornærmede for sykdomsrisiko, primært ulike former av hepatittvirus, ved at han stakk tungen i munnen hennes.

Retten finner ingen formildende omstendigheter, og påpeker at 31-åringen ikke har villet forklare seg for retten. Det har stor betydning for offeret, påpeker retten.

Tiltalte har gitt svært få erkjennelser av de sentrale faktiske forhold. I en sakstype som her vil erkjennelser av det sentrale hendelsesforløpet og/eller erkjennelser av straffeskyld, kunne ha særlig stor betydning for fornærmede, se bl.a. Rt-2011-1013 avs. 29. Gjennom dette vil fornærmede få anerkjennelse for sin forklaring og oppleve å bli trodd. Dette er en ikke uvesentlig del av bearbeidelsesprosessen etter å ha blitt utsatt for seksuallovbrudd.

Rent lykketreff

Retten legger liten vekt på at tiltalte ikke lyktes å tiltvinge seg seksuell omgang. En kombinasjonen av kvinnens motstand og at andre kom til stedet gjorde at han ikke lyktes: «Under slike omstendigheter må det regnes som et rent lykketreff at tiltalte ikke fikk gjennomført voldtekten.»

22-åringen fikk psykiske plager på grunn av voldtektsforsøket, fastslår retten. Kvinnen forklarte at hun fortsatt bor på Møllenberg, men at hun ønsker å flytte.

Hun fremholdt at hun pleide å ta omveier til og fra der hun bor for å unngå gjerningsstedet. Retten har også merket seg fornærmedes forklaring om at hun har fått foreskrevet sovemedisin, har slitt med søvn etter hendelsen […] Slik retten oppfattet fornærmedes beskrivelse av tiden etter hendelsen, har hun opplevd brister i egen trygghetsfølelse og stor nedstemthet.

På grunn av dårlig søvn måtte 22-åringen utsette én eksamen og underpresterte på en annen.

Det kan ikke ses å være noen annen plausibel forklaring på disse vanskene enn tiltaltes handlinger. Etter rettens vurdering har det vært et heldig sammentreff av omstendigheter – herunder en viss underliggende robusthet hos fornærmede – som har gjort at hun ikke i større grad har feilet i sine pågående studier, eller påført alvorligere psykiske vansker. Dette er ikke tiltaltes fortjeneste.

– Avhengig av å ha følge

– Det har vært en stor psykisk belastning for henne, som har gått ut over hennes sosiale og faglige fungering. Hun sliter med søvn og konsentrasjonsvansker, sier kvinnens bistandsadvokat Lilli Marie Brimi.

22-åringen har hatt tett oppfølgning på sykehusets overgrepsenhet. Livskvaliteten hennes er kraftig redusert, sier Brimi.

– Hun har ikke lenger det livet hun var vant til. Hun gikk på trening, på butikken, hun gikk hjem hvis hun hadde vært ute sent om kvelden. Nå har hun blitt avhengig av å ha med seg følge, hun tør ikke å være ute alene.

– Generelt er hun en sterk og flink dame, som føler at dette har vendt livet hennes opp-ned. Hun gjør alt hun kan for å få hjelp fra overgrepsenheten for å få hjelp til å takle dette med søvn, som har vært det verste, i tillegg til redselen for hva som kan skje når hun er ute og går.

– Er hun fornøyd med dommen?

– Ja. Det var viktig for henne at det ble en domfellelse. Det har vært en stor belastning, og da er det viktig å få bekreftet at det man har opplevd er urett, og at det har vært vanskelig.

På bakgrunn av kvinnens belastninger ble Abdulzhakim dømt til å betale henne 175.000 kroner i oppreisning.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.