Innenriks


Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons.

 

To tsjetsjenere i en gruppe på fire er blitt dømt til henholdsvis 120 og 60 dagers fengsel i Kristiansand tingrett, etter å ha slått og sparket en landsmann av seg på Sørlandssenteret som talte nedsettende om kona til en av dem.

Fædrelandsvennen skriver mandag om voldsepisoden, som skjedde den 12. april i fjor: Den ene av de fire tiltalte i saken, som er 20 år gammel, snakket nedsettende om kona til fornærmede, som reagerte med å slå ham i ansiktet.

20-åringen påkalte dermed klanens beskyttelse og justis: Faren, broren og fetteren ble tilkalt, og kom kort tid etterpå til Sørlandssenteret:

De fire mennene sporet opp synderen og konfronterte ham i en klesbutikk. Ved butikkens prøverom ble mannen slått og sparket flere ganger. En ansatt og flere kunder ble vitne til opptrinnet.

Mannens kone, som forsøkte å gripe inn, skal også ha blitt slått i ansiktet.

Kun to av de fire ble dømt, da det ikke lyktes å føre bevis mot de andre for aktiv medvirkning til voldsutøvelsen. Men skal det virkelig være straffritt å delta i denne formen for privat klanjustis i det offentlige rom?

Dommene på to og fire måneders fengsel, samt erstatningsbeløp på 20–25.000 kroner, virker beskjedne tatt i betraktning voldsnivået. I dommen fra Kristiansand tingrett heter det:

Retten legger videre til grunn at [fornærmede B.] ble utsatt for slag slik at han havnet i bakken, og at han deretter ble utsatt for en rekke slag og spark i hodet og overkroppen av tiltalte [fetteren M.] Mintajev og [20-åringen I.]. Sistnevnte forklarte at han sørget for at fornærmede mistet balansen. Det var i det minste 5 slag og 5 spark. På et tidspunkt ble hodet til [fornærmede B.] dunket inn i veggen. Han ble videre holdt fast og slått. [Fornærmede B.] ba [fetteren M.] om å stanse, men [fetteren M.] fortsatte å slå. [Fornærmedes kone] forsøkte å hindre [fetteren M.], men han svarte med å slå henne i ansiktet. Deretter ble [fornærmede B.] ble ført over gulvet i butikken, holdt opp mot veggen og slått gjentatte ganger av [fetteren M.] og [20-åringen I.] i fellesskap. Voldsutøvelsen varte i om lag 3 til 5 minutter.

Det er riktignok formildende at fornærmede i saken var den første som slo, men er mindre enn en håndfull måneders innesperring adekvat reaksjon på vold som kunne ha resultert i død eller varige mén?

Det viktigste spørsmålet er imidlertid: Hvorfor skal nærværet av utlendinger som – med vold eller moralsk støtte til vold – utøver privat klanjustis i det offentlige rom, i det hele tatt tolereres i Norge?

I praksis er jo slik adferd konsekvensfri: Om utenlandske forbrytere ved et mirakel ikke er blitt tildelt norsk statsborgerskap, er straffenivået som kvalifiserer til utvisning – henholdsvis ett eller to års fengsel, avhengig av midlertidig eller permanent opphold – altfor høyt, særlig tatt i betraktning at straffeutmålingen i voldssaker er altfor lav.

Tsjetjsenia ligger i islambeltet, og har en særskilt aggressiv machokultur. Norsk lovverk er således helt ubrukelig på tsjetsjenere. Det beste for alle parter er derfor at disse holder til i en tsjetsjensk jurisdiksjon. Om vi hadde noe som var i nærheten av å kunne kalles en utlendingspolitikk, burde tsjetsjenere – og flere andre for den del – forespeiles tilbud om sluttpakke fra A/S Norge.

 

Bestill «Europas underlige død» av Douglas Murray bok fra Document Forlag her!

Les også