Foto: Claudio Cruz / AP / NTB.

EU-parlamentet har vedtatt en resolusjon som fastslår at reproduktive rettigheter er menneske­rettigheter og sier for mange EU-land har for strenge abortlover.

– I dag har EU-parlamentet endelig stilt seg på kvinners side og vist regjeringer som undergraver kvinners rettigheter at vi ikke vil godta det lenger, heter det i en uttalelse fra de sosial­demokratiske parti­gruppene som sto bak forslaget.

Vedtaket er ikke bindende, men legger likevel et press på medlemsstatene. Det ber landene sikre retten til trygg og lovlig abort. Alternativet er ifølge uttalelsen at «kvinner tvinges til å søke abort i hemmelighet eller gjennomføre et svangerskap mot sin vilje, noe som er i strid med menneske­rettighetene»

Parlamentarikerne ber også om momsfritak for menstruasjons­produkter og om uhindret tilgang til relevante helsetjenester.

Resolusjonen ble vedtatt med 378 mot 255 stemmer, samtidig som EU-toppmøtet diskuterte en ny og omstridt ungarsk lov som forbyr å vise LHBT+-personer i innhold rettet mot barn.

Konflikter mellom medlemslandene om synet på seksualitet, legning og seksuelle identitet har blitt hyppigere de siste årene. Ofte står mer liberale vestlige land mot mer sosialt konservative land i Øst-Europa.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!