Delegationen för migrationsstudier (Delmi) er en statlig ekspertkomité underlagt justisdepartementet. I en ny rapport henger de ut kjente og navngitte journalister og politikere som rasister, siden de har uttalt seg kritisk om svensk migrasjonspolitikk.

Delmi leds av ordförande Joakim Palme, professor i statsvetenskap, och är till namnet ”oberoende”. Men kommitténs ledamöter utses av regeringen, kansliet är inhyst i regeringskansliet, beslut om anställningar i kansliet fattas av ansvarigt statsråd (Justitieministern) och budgeten fastställs av regeringen i enlighet med Kommittéförordningen.

Delmis uppdrag enligt direktivet är att ”tillhandahålla underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas” samt ”sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos exempelvis allmänheten, journalister och icke-statliga organisationer”.

En mer detaljert beskrivelse av virksomheten kan du finne i dokumentet «Program och strategi 2021-2025». Delmi skal blant annet løfte frem forskning som Delmi «inner angelägen för politikutvecklingen (…) omsätta resultat från forskning och utvärderingar till relevanta policyslutsatser».

I en nylig publisert policy brief med tittelen «Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken», forsøker Delmi å «skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten».

Per Gudmundson er lederskribent i Bulletin, og skriver i dagens lederartikkel:

Ekman har bland annat undersökt hur debatten om migration och integration har förts på svenska ledarsidor och i sociala medier. Hans tes, grovt uttryckt, är att framträdande opinionsbildare har anammat och legitimerat en rasistisk diskurs. Detta leder till att populistiska och högerextrema krafter kan avancera, till förfång för demokratin och det civiliserade samhället, menar Ekman.

Som exempel framhävs mina texter, som jag skrivit när jag var verksam som ledarskribent i Svenska Dagbladet. Jag pekas ut, med namns nämnande. Även min tidigare kollega Ivar Arpi namnges, liksom moderate riksdagsmannen Hanif Bali.

Gudmundson har blant annet publisert artikler basert på offentlig statistikk fra SCB, som anses som rasistisk diskurs, siden statistikken ikke er til innvandrernes fordel, for å si det forsiktig.

Ekman går så langt at han anser en riksdagsrepresentant som Hanif Bali (M) som en trussel mot demokratiet. Det er en brennemerking av folk uten ekstreme holdninger som deltar aktivt i den offentlige samtalen. Folk som Bali, Arpi og Gudmundson lar seg neppe vippe av pinnen.

Ivar Arpi, Hanif Bali och jag är både etablerade och erfarna. Vi kommer näppeligen att bli mer återhållsamma i vår kritik av regeringens politik bara för att vi möter lite motstånd från statsapparaten. Ivar Arpi skriver genomträngande om saken redan.

Men det finnes mange som ikke er i samme situasjon, og som lar seg presse. Mange av de som skriver i alternative medier er tvunget til å skrive under pseudonym, for ikke å miste jobb og livsgrunnlag. Andre orker rett og slett ikke alt som følger med ved å være en offentlig stemme med «feil» meninger. Det er enklere å iføre seg en T-skjorte med Refugees Welcome, og ta med palestinaskjerfet på Pride-festivalen.

Hur fritt tänker en akademiker efter att ha fått veta att viss form av kritik mot den förda politiken kan leda till att Justitiedepartementets särskilda kommitté publicerar namn på misshagliga personer? Alla är inte lika stridslystna som Ivar Arpi eller kaxiga som Hanif Bali.

Gudmundson har et forslag til den svenske staten:

Lägg ner den statliga opinionsbildningen och släpp ut ledamöterna i Delmi på den öppna arbetsmarknaden.

Bulletin

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Animert støtt oss – Erna tankefrihet: