Politisjef for Storgöteborg, Erik Nord, mener kulturelle faktorer er en årsak til at Sverige topper listen i Europa over dødelig vold med skytevåpen. I prinsippet er alle som skyter eller blir skutt i gjengkonflikter fra Balkan, Midt-Østen, Nord- eller Øst-Afrika, skriver han.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ga nylig ut en rapport som viser at Sverige er det eneste landet i Europa der dødelig vold med skytevåpen øker.

Politisjef Erik Nord har tatt til pennen og skrevet en debattartikkel i Göteborgs-Posten hvor han spekulerer i hvorfor dødelig vold med skytevåpen øker i Sverige. Han peker på kultur, dysfunksjonelle familiemiljøer og innvandring som grunnleggende faktorer for økning voldelige kriminelle i landet.

«Det är i dag inte längre någon hemlighet att mycket av problematiken med gäng- och nätverkskriminaliteten med skjutningarna och sprängningarna har koppling till migrationen till Sverige de senaste årtiondena. När man som jag har möjlighet att följa ärenden på individnivå ser man att i princip alla som skjuter eller skjuts i gängkonflikter har ursprung från Balkan, Mellanöstern, Nord- eller Östafrika», skriver Nord.

Nord trekker også fram kulturelle faktorer i innvandrermiljøene.

«Här finns kulturfaktorer som kan vara en del av förklaringen. En annorlunda konflikthantering som bygger på vedergällning och kompensation. En barnuppfostran med tradition av aga. En machoidealiserad maskulinitet som premierar tuffhet, risktagande, fysisk styrka och självsvåldighet. En starkt könsgraderad social kontroll och där sociala relationer kan innehålla inslag av stark rangordning», skriver han.

Det er ikke bare kulturelle faktorer i innvandringsmiljøene som gjør økt kriminalitet mulig. Han trekker også frem svenskenes berøringsangst som årsak.

«Att ändra grundläggande värderingar är inte lätt men att bli medveten om dem kan hjälpa oss till en saklig diskussion i stället för att sopa obekväma frågor under mattan», skriver Nord.

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.