Danmarks Radio avslører at Danmark har latt National Security Agency få tappe internettkablene som løper gjennom Danmark, noe som fremgikk i fjorårets avsløring, men nå med den nye opplysning at politikere i nabolandene ble overvåket.

Men det var der Spiegel som avslørte at Obama avlyttet Merkels mobiltelefon. En tysk politiker forsøkte å ta det opp med Obama. Han sier det var som å ta i et såpestykke.

Danmarks Radio driver selv sitt spill i denne saken. De intervjuer stort sett venstreorienterte politikere som Audun Lysbakken og en politiker fra Vänsterpartiet, Jens Holm. De er selvsagt sjokkerte, eller er de det? Alle som beveger seg i toppolitikken vet at NSA har systemer som fanger opp alt som gjøres av elektronisk kommunikasjon, i den senere tid også metadata.

Det Danmarks Radio ikke går inn på er det politiske ansvar i USA. Selve overvåkingen av politikere i Norge, Sverige og Tyskland, kalt Operation Dunhammer, blir tidfestet til Obamas periode. Men DR unnlater å gå inn på hvem som satt med makten i USA. Man utfordrer ikke sine venner.

Men man rammer e-tjenestene. Det er nyttig for det venstreorienterte DR å ramme den profesjonelle ledelsen for Forsvarets Etterretningstjeneste i Danmark. Gjennom et tilsyn tilsvarende EOS har man klart å sende ledere i pensjon. Forsvarsminister Trine Bramsen er svak og kommer selv fra den ytterste venstresiden.

Det var ytterst uprofesjonelt av Mette Frederiksen å la en politiker med en slik bakgrunn bekle et så viktig embete som forsvarsminister.

En varsler innenfor Forsvarets Etterretningstjeneste som overhodet ikke likte samarbeidet med NSA, fikk satt i gang en prosess som nå kompromitterer samarbeidet med USA.

Danmark gjør bare det det må gjøre som liten nasjon: Oppfylle supermaktens ønsker.

DR, NRK og SVT er dypt uærlige når de ikke forteller publikum om hvordan verden fungerer og henger sammen, men spiller på ressentimentfølelser for å øke sin egen makt. Mediene er blitt players med flere agendaer, men skjuler seg bak de gamle slagord om å «avsløre makten». Nå er de selv en del av Makten.

George W. Bush sto for the Patriot Act, og gloves are off-politikken som innebar tortur og Guantanamo. Patriot Act åpnet også for overvåking av amerikanere og det er under Obama den massive overvåkingen av alle borgere blir utbygd til et globalt system. Det var dette systemet Edward Snowden så fra innsiden og så farene ved og bestemte seg for å avsløre. Han bor derfor i Russland, som styres av en tidligere KGB-offiser.

NRKs ledelse med Thor Gjermund Eriksen i spissen, har  gått på Forsvarets høgskole. Der lærer de om USAs store globale makt på etterretningssiden. Det er denne makt som har gjort det mulig å eliminere jihadister i stor stil.

Siden Big Tech er amerikanske har USA fått en dominans også på innsamling av digital informasjon som ingen andre. Men det har skjedd til en pris: Den dype staten har vokst frem, dvs ikke-valgte krefter overtar og vil bestemme styringen av samfunnet. Hvis det dukker opp politikere den definerer som en trussel mot sin makt, sørger de for å eliminere dem. Det var dette som skjedde med Donald J. Trump.

Men for å kunne fjerne ham måtte Den dype staten vise sitt ansikt og dermed er spillet endret. En skjult makt som må stå frem blir sårbar.

Det har alltid eksistert mennesker som ser med dyp skepsis på etterretningstjenester, stort sett på venstresiden. Folk på høyresiden tok ikke overvåking alvorlig. De hadde ingenting å skjule.

Men etter fire år med heksejakt på Trump forstår de hva Den dype staten betyr. Den har mange ansikter og en av dem er Big Tech.

I gamle dager skrev vi om land som Irak som hadde åtte sikkerhetstjenester. Det var et tegn på en politistat. USA har 17. De fleste driver med etterretning. Men de siste år har FBI, CIA og NSA opptrådte stadig mer som en stat i staten, dvs på tvers av den lovlig valgte makt. Det er dette som Trump har fått frem. Big Tech, mediene, Justisdepartementet, CIA og FBI avslørte seg som motstandere av presidenten. De sammensverget seg mot ham. Noe lignende har aldri skjedd før i et stort demokratisk land. Det var et kupp innenfra, som toppet seg med det som etter stor sannsynlighet var en valgsvindel 3. november.

Domstolene avviste alle forsøk på å realitetsbehandle valgresultatet, men iherdige og utrettelige patrioter har tvunget frem autentisering av valgsedlene i Mericopa county i Arizona og nå Foulton county, Georgia. Reaksjonen til Demokratene og visse lokale Republikanere tyder ikke på at de har god samvittighet. Biden sendte 70 – sytti – advokater til Mericopa county i et forsøk på å stanse autentiseringen. I Foulton har lokale myndigheter hyret inn strafferbttsadvokater til å forsvare seg.

Makten vet at hvis den blir avslørt er den ferdig.

Russia collusion ble avslørt som svindel. Rundt halvparten av amerikanerne har fått det med seg. Mediene og Demokratene drev hysterisk jakt på noe de visste var en løgn. Deretter ble det 6. januar. Alt handler om kontroll med narrativet.

Journalist Lara Logan sier i et fantastisk intervju med American Thought Leaders: De har all makt, men likevel taper de. Det skjer noe på grasrota i USA som mediene ikke forstår.

Men anker på MSNBC, Rachel Maddow, en av de mest hensynsløse til å pushe Russia collusion, gikk nylig inn for at justisdepartementet måtte stanse all etterkontroll av valget, før det blir et runaway-train.

Stort tydeligere kunne hun ikke signalisert over at hun er redd velgerne.

Vesten er inne i en politisk kamp hvor den ene part benytter sin enorme makt til å fremstille motparten i de mørkeste farger, dvs tenderende mot nazisme og fascisme.

Demokratene har gjort det systematisk og journalistene er deres villige hjelpere.

Men den senere tid har det vist seg at venstresiden og innvandrere fra Midtøsten også i USA er antisemitter. Det har gjort mange betenkt.

Demokratene har beveget seg så langt ut at de ikke tåler å tape. Da raser alt. De har et stort Damoklessverd hengende over sitt hode med corona-viruset. Har amerikanske forskere vært med å skape viruset som har tatt livet av over en halv million amerikanere? Det er en grunn til at Hallvard Sandberg i NRK sammenligner dette med klimafornektere. Makten tåler ikke at deres spill blir avslørt.

De prøver å redde seg over målstreken, dvs at demokratisk opposisjon blir parkert for godt.

Alle politiske slag blir en eksistenskamp, et være eller ikke-være, som den nye valgloven i Texas.

Dette er ikke politisk kappestrid slik det er i et demokrati. Det ligner mer på krig, hvor den tapende part er ferdig. Han slåss derfor for sin overlevelse, hver eneste gang. Men det er ikke patriotenes Amerika som opplever verden slik, det er venstresiden og de såkalte globalistene.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.