Det blir mer og mer tydelig at Demokratene og anti-Trump-mediene selv har gjort det de beskylder Trump for: Drevet collusion med russerne. Det krever en stor grad av kynisme å snu dette til anklager mot Trump. USAs verste fiender kunne ikke gjort det bedre.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.