Hovedstyret i Norges Bank har besluttet at Oljefondet skal ut av tre selskaper, ett knyttet til Myanmar og to knyttet til virksomhet på Vestbredden.

Også Shapir Engineering and Industry Ltd og Mivne Real Estate KD Ltd utelukkes, på bakgrunn av uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på individers rettigheter i krig og konflikt.

Etikkrådet har anbefalt Norges Bank å ekskludere selskapene med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosetninger på Vestbredden. <(NTB)