Oslo tingrett vil likevel tillate at pressen refererer fra rettssaken mot en terrortiltalt 16-årig syrer. Tingretten hadde opprinnelig nedlagt et omfattende referatforbud.

Det var forsvareren til 16-åringen som ba om lukkede dører, noe tingretten 12. mai gikk med på, samtidig som man tillot pressen å være tilstede, men med forbud mot å referere store deler av rettsforhandlingene, blant annet tiltaltes forklaring.

– Svært fornøyd

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund reagerte, og anket tingrettens kjennelse, idet man fant den «klart uholdbart og åpenbart i strid med selve kjernen i begrunnelsen for åpenhet i rettssystemet».

Fredag ettermiddag bøyde Oslo tingrett av.

– Vi er svært fornøyde med at tingretten i praksis har opphevet det meste av det referatforbudet de opprinnelig nedla, og særlig at det blir mulig å referere fra forklaringene til tiltalte, samt hans verge og lærer. Dette er vesentlig for å få et reelt bilde av saken og for mediene er det viktig å kunne formidle dette til allmennheten, sier Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen til Document.

Politiets sikkerhetstjeneste mener syreren hadde konkrete terrorplaner i Norge og forberedte disse. Ifølge aktoratet har han gjennomført en rekke forberedelser. 16-åringen nekter straffskyld og har nektet avhør.

Retten: – Stor offentlig interesse

I kjennelsen viser retten til at det er «stor offentlig interesse for saken og at media derfor bør få følge forhandlingene, men at dette må avveies mot tiltales krav på vern etter barnekonvensjonen. Etter rettens syn er det viktig at pressen får innsyn i sakens problemstillinger og hvordan en straffesak mot en mindreårig gjennomføres.»

Retten har fjernet forbudet mot referat fra tiltaltes forklaring, samt forklaring fra flere andre vitner.

Retten har lagt vekt på at saken har stor offentlig interesse og at deler av forklaringene sannsynligvis ikke vil omhandle personlige eller sensitive opplysninger om tiltalte. Disse delene er det stor offentlig interesse for. I tillegg har retten lagt vekt på at et fullstendig referatforbud vil kunne gi en skjev fremstilling av saken, i tiltaltes disfavør.

Lukkede dører

Dagens nye kjennelse innebærer fortsatt lukkede dører, men pressen tillates nå å referere fra viktige deler av rettsforhandlingene:

 1. Hovedforhandlingen holdes for lukkede dører.
 2. Medier gis anledning til å være til stede under forhandlingene for lukkede dører
  under forutsetning av delvis referatforbud og at referater fra forhandlingene skjer
  i samsvar med de presseetiske reglene.
 3. Referatforbudet gjelder:
  – Opplysninger som kan være egnet til å identifisere tiltalte, herunder tiltaltes
  nåværende og tidligere bosituasjon og bosted, samt sensitiv og personlig
  informasjon om tiltalte.
  – Detaljer og vurderinger om hvordan man kan lage eksplosive innretninger
  som fremkommer under forklaringen til vitne nr. 11 (PST sakkyndig)
  – Det som fremkommer i retten under forklaringene til de to rettspsykiatriske
  sakkyndige, samt dokumentasjon av rettspsykiatrisk erklæring.
 4. Pressen pålegges taushetsplikt om det som fremkommer under dokumentasjon
  og eventuell vitneførsel rundt personundersøkelse mindreårige (PUM).

Rettssaken starter tirsdag og varer til 31. mai.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.