Oslo tingrett har kommet til at det skal være lukkede dører under rettssaken mot 16-åringen som står tiltalt for terrorplanlegging med kjemiske midler. Pressen får følge forhandlingene, men med referatforbud for mange av forklaringene. Det er en meget alvorlig tiltale det er snakk om: Overtredelse av straffeloven § 131 (terrorhandlinger) og 136a (deltakelse i en terrororganisasjon).

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at hovedforhandlingen går for lukkede dører, men at representanter for mediene gis anledning til å være til stede under forutsetning av at de presseetiske reglene følges, samt referatforbud fra deler av forhandlingene, jf. domstolloven § 129 andre ledd bokstav b jf. domstolloven § 127.

Blant de forklaringer som vil være omgitt av referatforbud:

    • Opplysninger som kan være egne til å identifisere tiltalte.

    –  herunder tiltaltes nåværende og tidligere bosituasjon og bosted,
    informasjon om tiltalte.

  • –  Det som fremkommer i retten under tiltaltes forklaring og forklaringene til vitnene nr. 9 (verge), 10 (lærer) og til de to rettssakkyndige i påtalemyndighetens bevisoppgave av 30. april 2021.
  • –  Detaljer og vurderinger om hvordan man kan lage eksplosive innretninger som fremkommer under forklaringen til vitne nr. 11 (PST sakkyndig)
  • –  Eventuelle andre vitner som er underlagt taushetsplikt.
  • –  Det som fremkommer av dokumentasjon av personlige opplysninger om tiltalte,herunder rettspsykiatrisk erklæring og personundersøkelse mindreårige (PUM).


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.