Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Vidar Ruud / NTB.

I koronatiden viser norske myndigheter ekstra stor sjenerøsitet, men først og fremst overfor andre nasjoner. Nå vil Norge gi mer i humanitær hjelp enn noensinne. Samtidig står uløste oppgaver i kø i vårt eget land.

Norge har lenge vært i verdenstoppen når det gjelder alle former for bistand og hjelp til andre nasjoner. Årlig yter Norge nærmere 40 milliarder i ordinær bistand. I tillegg kommer ekstraordinære bevilgninger til nødhjelp osv.

Men norske myndigheters giverglede er åpenbart uten grenser. For nå skal det legges inn et ekstra gir, og overføringen av norske midler til andre land skal økes ytterligere, fra mye til enda mer.

Dette ble signalisert av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) allerede for et år siden, og begrunnet med ekstra behov som følge av korona-epidemien.

«Fattige land står i dag overfor enorme utfordringer. Derfor er det viktig at Norge øker bistanden», sa Ulstein i fjor.

Som et ledd i denne ekstra-innsatsen grunnet koronasituasjonen kunngjør nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun vil «åpne lommeboka» for hjelp til verdens trengende.

Det er ifølge VG snakk om en kraftig økning i Norges humanitære hjelp til ulike formål ute i verden:

Ine Eriksen Søreide gir ekstra førstehjelp til en verden i krise. Norge øker den humanitære støtten fra 5,5 til 6,3 milliarder – det største beløpet noensinne, skriver VG innledningsvis.

Søreide forklarer nærmere:

– Vi styrker innsatsen for blant annet beskyttelse av sivile, matsikkerhet og innsats for mennesker på flukt i land rammet av kriser og konflikt. Dette skjer gjennom en rekordhøy humanitær støtte på 6,3 milliarder kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Blant dem som skal tilgodeses med ekstra midler fra Norge, er FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

I den forbindelse vil enkelte reflektere over følgende momenter:

*FN-systemet er fra før kjent som et gedigent pengesluk, der det en rekke ganger har vært fremsatt beskyldninger om utstrakt korrupsjon.

*Norges Røde Kors er allerede en «søkkrik» organisasjon, med milliarder av kroner i sin pengebinge.

(Det foreligger ingen informasjon om at Røde Kors vil bruke denne formuen for å yte ekstraordinær koronahjelp i verden.)

*Den norske pengestrømmen til humanitære organisasjoner har ofte vært problematisert, blant annet av Document.

Men nå skal det altså gis enda mer, «til dem som har mye fra før», nemlig de nevnte organisasjoner. Så er det gjerne et åpent spørsmål hvor pengene havner til slutt.

Denne givergleden er noe ikke minst generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen setter pris på.

Leder for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Foto: Reuters/Denis Balibouse.

– Mange land preges i dag av komplekse kriser. Den humanitære situasjonen endrer seg ofte raskt. Sammenfall av væpnet konflikt, coronapandemi, klimaendringer og ekstrem fattigdom gjør humanitære kriser enda verre, sier han til VG.

Men samtidig som det er «komplekse kriser» ute i verden, har koronakrisen ført til et galopperende behov for økonomisk hjelp i vårt eget land. Enkeltpersoner og familier sliter med å få endene til å møtes, ofte som følge av at man har mistet jobb og inntekt.

Hele bransjer kjemper for å overleve, for eksempel innen kultur, reiseliv og andre sektorer. Livsverk og arbeidsplasser går i grus.

Norske myndigheter stiller riktignok opp med støtte i ulike former, men få opplever at støtten faktisk strekker til.

I en slik situasjon vil mange mene at Norge for en gangs skyld bør fokusere på egne problemer. Etter å ha vært «rik onkel» for hele verden gjennom flere tiår, kan det nå være tid for å konsentrere seg om de akutte tilstandene som er oppstått i eget hus.

Noen vil hevde at det da er naturlig å kutte i pengeoverføringene til andre, eller i hvert fall begrense dem til dagens nivå.

I stedet velger myndighetene å ØKE det som fra før er verdens mest sjenerøse gavepakker til andre land og andres behov.

Koronasituasjonen viser tydelig hvor sterkt norske myndigheter er opptatt av «verden der ute». Egen befolkning virker ikke å være like interessant å prioritere.

Dette siste utspillet fra utenriksminister Søreide forsterker et slikt inntrykk.

Les også: Rause Norge støtter Jemen: Blar opp en femtedel av det hele EU gir til sammen

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.