Doc-TV

Daglig bombarderes norske mediekonsumenter med en rekke historiefortellinger som er ment å forklare virkeligheten vi lever i. I dagens sending stiller vi spørsmål om gyldigheten av disse narrativene.

Er disse narrativene egnet til å forklare eller til å bortforklare? spør Hans Rustad og Geir Furuseth. Derav tittelen.

I denne forbindelse reintroduserer vi Thomas Sowell, en amerikansk tenker som har tatt for seg Karl Marx.

Vi får også sett litt nærmere på Demokratenes narrativ etter presidentvalget i 2016.

Sendingen premierer på YouTube og Rumble kl 21:00. Programmet går i reprise på våre Facebook-sider en time senere og som podkast på PodBean.