Foto av 1000-kronesedler: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix. Flammegrafikken er påført av Document.

«Alle» ser ut til å lure på hva årsaken kan være til at de mest innvandrertette bydelene i Oslo har størst antall smittede. Regjeringen kom fredag med en ny og bredt anlagt informasjonspakke – verdt 323 millioner kroner, etter allerede å ha pøst ut imponerende millionbeløp for informasjon til ikke-vestlige familier.

Man tror åpenbart at informasjonspakkene virker. Problemet er bare at der tar man skammelig feil. «Pakkene» vi betaler for, har overhodet ingen innflytelse på spredningen av korona-viruset og dets mutanter, hvilket regjeringen burde ha innsett for lenge siden.

Ikke bare naivitet

Antakelig har regjeringen faktisk innsett det. Dumme er de jo ikke. At naiviteten er verdens svøpe, vet vi alle etter hvert. Men her er det ikke lenger naivitet som ligger bak feilsatsingen. Her er det en bevissthet om årsakssammenheng som bevisst holdes skjult. Så drysser man i stedet hundrevis av millioner kroner ut – atter en gang! Meget bevisst.

Aftenposten sier dette på lederplass fredag:
«Hvis manglende tillit eller andre forhold gjør at man ikke når frem med informasjon, må man finne andre veier frem. Det var hensikten med listen over strakstiltak i fjor. Et minstekrav bør være sporenstreks å sette tiltakene i verk».

Alle har fått informasjon

Det er myndighetenes ansvar å gå ut med informasjon som Aftenposten her skriver om. Men Aftenposten skriver ikke noe konkret om grunnene til at informasjonen ikke når frem blant innvandrere uten vestlig bakgrunn. Hvis man søker sannheten, er den å finne helt andre steder enn i mangelen på informasjon. Det sier seg selv at folk i alle innvandrermiljøer meget vel er klar over gjeldende restriksjoner, ganske raskt etter at de foreligger. Alle får informasjon gjennom sine kulturelle kanaler, hvilket i første rekke vil si familiemedlemmer. De eldre informeres av de unge, som går på norsk skole og følger godt med på hva helseminister Bent Høie sier på pressekonferanser og hva assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad «sier overalt», som det heter i lederartikkelen.

Keiserens nye klær

Da må det være andre forhold som skaper en så slående kongruens mellom innvandrertetthet i visse bydeler og den dramatiske smittefrekvensen i de samme bydelene. Og det må være noen ikke omtalte sammenhenger mellom innvandrertettheten på Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand på den ene siden – og antall innlagte koronapasienter fra de samme bydelene.

Man har lenge kunnet dra kjensel på keiserens nye klær i sammenhengen. Og da blir det neste spørsmålet hengende i luften: HVORFOR er det slik? Når informasjonen fra myndighetene lenge har vært god nok, HVORFOR blir den ikke tatt hensyn til?

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.