Erna Solberg besøker menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum som er samlet til Eid på Thon hotel i Sandvika (2019). Nå åpner Solberg-regjeringen lommeboken for å sørge for at innvandrergrupper får mer kunnskap og kjennskap til koronapandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen fordeler 40 millioner kroner til mer enn 140 frivillige organisasjoner for å spre informasjon om korona blant innvandrergrupper.

– Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona. Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 prosjekter rundt om i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Målrettede informasjonstiltak, tillit og forståelse er nøkkelord for at informasjon skal nå frem og bli etterlevd, skriver regjeringen i en pressemelding 2. mars.

– For at vi skal klare å stanse smitten, må informasjon og råd fra myndighetene nå ut til hele befolkningen. Det har størst virkning når informasjonen til dem som ikke kjenner det norske samfunnet så godt, skjer gjennom lokale ressurspersoner i nærmiljøene. Derfor er jeg glad for at vi nå kan støtte opp under gode lokale tiltak, sier Melby.

Melby mener direkte kommunikasjon er sentralt for å begrense smitten blant innvandrerbefolkningen. FHI kom nylig med tall som viste at 47,5 prosent av alle koronasmittede i Norge har innvandrerbakgrunn. Særlig hardt rammet er de med bakgrunn fra Somalia og Pakistan.

Medier og andre har forklart dette med blant annet språkproblemer og trangboddhet. Men som Document skrev i februar, slår FHI hull på disse mytene. For innvandrere er overrepresentert blant koronasmittede over hele landet, og overrepresentasjonen er faktisk høyest utenfor Oslo.

– Det er fortsatt behov for målrettede informasjonstiltak overfor innvandrerbefolkningen knyttet til korona-pandemien. Høy smitteforekomst i deler av innvandrerbefolkningen har skapt bekymring for om viktig informasjon om koronaviruset når frem, selv om vi vet at smitte handler om mye mer enn bare informasjon, sier Melby.

Kanskje regjeringen burde invitere til kortspill eller fotballkamp? Da virker det som om innvandrere får god nok informasjon.

FHI om skjevfordeling: Sparer liv i innvandrertette Oslo – flere må dø i resten av landet

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.