Advokat Abdelilah Saeme. Arkivfoto: Berit Roald / NTB

Aktor krever at advokat Abdelilah Saeme dømmes til 10 måneders fengsel for blant annet grov korrupsjon og at han fradømmes retten til å opptre som offentlig forsvarer. Saeme, som står tiltalt i Oslo tingrett, nekter straffskyld for alt. Forsvarerne ber om at han frifinnes.

Saeme, som har vært forsvarer i en rekke profilerte straffesaker, er også tiltalt for grovt bedrageri og brudd på tolloven og bokføringsloven.

Aktor politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen fant ingen formildende omstendigheter da han i dag la ned påstand om ti måneders fengsel for grov korrupsjon og tre andre forhold.

– Tiltalte har hatt et vedvarende korrupsjonsforsett og profittmotiv over tid, sa Nedrebø Michelsen.

Abdelilah Saeme er tiltalt for å ha mottatt 5.500 euro fra en narkotikatiltalt klient. Politiet og aktoratet mener pengene var en korrupt overføring som var betaling for at klienten skulle bli frifunnet for narkotikaovertredelsen. Det skjedde ikke.

Advokaten nekter straffskyld og hevder pengene var ordinære klientmidler, som ved en unnlatelse ble oppbevart i hans safe istedenfor å settes inn på klientkonto.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, argumenterte i sin prosedyre for at pengeoverføringen ikke rammes av korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven. Han vil etter alt å dømme legge ned påstand om at advokaten frikjennes for grov korrupsjon.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann avviser forklaringen til advokaten – om hvorfor og hvordan han dro til Tyskland for å se på en bil og kom tilbake med en konvolutt full av euro som han ikke deklarerte ved innreise til Norge. Den er ikke troverdig og den er tilpasset bevisene i saken, framholdt han.

– Han skjuler pengene, og det viser det kriminelle, at dette var noe han var klar over. Han skulle ikke ha tatt imot de pengene, og det vet han. Han har selv forklart her i retten at han visste godt at han ikke kunne ta imot noe utover det offentlige advokatsalæret, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Et hemmelig lydopptak advokatens klient gjorde etter domfellelsen er det viktigste bevis mot advokaten. Hartmann mener det framgår av dette opptaket at klienten er skuffet og fortvilet over domfellelsen og gjorde opptak av samtalen for å ha et pressemiddel mot advokaten.

– Det finnes ikke ett spor av korrupsjonshandlinger eller spørsmål om hvorfor den angivelige korrupsjonshandlingen ikke virket. Det er et spørsmål om å få tilbake pengene, sa advokat Elden i sin prosedyre. (NTB)

Kjøp Asle Tojes bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.