Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det norske demokratiet er uten vern dersom en statsminister nekter å gå av. Det som skjer i USA, bør være en vekker for norske folkevalgte, mener jussprofessor.

I dag er det den avgående statsministeren som formelt må innsette den nye statsministeren, skriver NRK.

– I Norge har alle statsministre hittil signert ut, men at en «statsminister Trump» ville ha gjort det, er slett ikke sikkert, sier jussprofessor Eirik Holmøyvik til Advokatbladet.

Holmøyvik satt i valglovutvalget som i 2020 la fram en innstilling for regjeringen. Utvalget tar til orde for å opprette et upartisk og uavhengig organ om det skulle bli strid om valgutfallet.

Valglovutvalget foreslår også å innføre klagerett på gyldigheten av stortingsvalg, som da skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

– Ordningen vi har nå, er helt avhengig av en sterk politisk kultur. Per i dag har vi verken institusjonelle midler eller verktøy for å sikre en riktig og upartisk behandling ved konflikt om valgresultatet, sier Holmøyvik.

Europarådet har sagt at det er en svakhet ved det norske systemet at Grunnloven sier at det nyvalgte Stortinget selv skal godkjenne valgresultatet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at Norge skal ha et «robust system» og institusjoner som tåler det dersom den politiske kulturen skulle bli utfordret.