Statsminister Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Hydrogen og utslippsfrie ferjer blir viktige stikkord for industrisatsingene statsminister Erna Solberg vil ha på plass for å løfte Norge ut av krisen.

I sin åpningstale til Høyres landsmøte fredag viste statsministeren til at det nå er stor oppmerksomhet om hydrogen internasjonalt. Hydrogen har blant annet fått en sentral rolle i EUs grønne giv.

– Det innebærer at EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien, sa Solberg.

Nå vil Høyre ta initiativ til å styrke satsingen også i Norge, fortalte hun.

Nytt veikart

Solberg viste til at regjeringen i juni la fram en norsk hydrogenstrategi.

Den skal nå følges opp med et eget veikart for hydrogen i Norge. Arbeidet med dette veikartet vil nå bli startet opp av olje- og energiminister Tina Bru (H), ifølge Solberg.

Samtidig vil Høyre ta initiativ til opprettelse av knutepunkter – såkalte hubs – for hydrogen i Norge.

– Ved disse hydrogenknutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri som bruker hydrogen, sa Solberg.

Transportruter

Ifølge Solberg vil Høyre også identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, samt stimulere til etablering av infrastruktur som gjør dette mulig.

– Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon, sa statsministeren i landsmøtetalen.

– Satsingen på hydrogen i Norge vil være et godt eksempel på hvordan vi bygger på den kompetansen vi har opparbeidet oss. Slik vi har gjort innen oppdrett, metall, skipsfart, olje og gass. Og samtidig utvikler nye områder hvor vi kan skape verdier og arbeidsplasser for framtida, sa hun.

Nordisk ferjesone

I talen varslet Solberg samtidig at Høyre vil ta initiativ til å gjøre ferjetrafikken mellom de nordiske landene til en nullutslippssone.

– Høyre ønsker å starte en dialog med de andre nordiske landene med sikte på å gjøre ferjetrafikken mellom våre land til en nullutslippssone. Det er en lang vei å gå, men vi må starte et sted, sa Solberg i talen.

Ifølge henne vil Høyre også stille krav om nullutslipp i flere ferjesamband som ikke egner seg for elferjer. Høyre ser da for seg at det skal satses på nettopp hydrogen.

Koronapreg

Det var en selvsikker partileder som holdt landsmøtetalen, og da hun gikk av scenen, var det til tonene av nylig avdøde Jahn Teigens «Optimist».

Solberg har nå blikket skarpt rettet mot gjenvalg neste høst.

Men det politiske året 2020 har også vært sterkt preget av koronakrisen, noe som ble gjenspeilet i landsmøtetalen.

– Er det en ting jeg drømmer om nå, etter dette året vi har lagt bak oss, så er det en mest mulig normal julefeiring, sa Solberg.

Ifølge henne kan vaksinasjon begynne i løpet av vinteren «hvis vi er heldige».

– Men det tar tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker. Fram til da må vi holde ut, sa hun.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.