Pakistan International Airlines (PIA) kan nå få flere passasjerer med enveisbillett fra blant annet Danmark. Foto:  Reuters/Faisal Mahmood/File Photo.

Danmark utviste en mann av pakistansk opprinnelse, født og bosatt i Danmark, men ikke dansk statsborger. Nå gir Europadomstolen landet medhold, og sier at utvisningen ikke strider mot menneskerettighetene.

De skandinaviske landene har lenge slitt med stor kriminalitet blant andre genererasjons innvandrere. Mange av innvandrerne har av ulike grunner ikke statsborgerskap i sitt «nye skandinaviske hjemland», og er dermed formelt sett hjemmehørende i et annet land.

Disse personene det ofte vært et ønske om å få utvist, da deres gjentatte kriminelle handlinger er en stor belastning for samfunnet. Men siden de har bodd i Skandinavia hele sitt liv, har det vært vanskelig å få dem ut. Det er blitt ansett som et «overgrep».

Engasjerte advokater og støttegrupper har gjerne hevdet at det er i strid med menneskerettighetene å utvise denne kategorien av kriminelle.

En oppsiktsvekkende sak fra Danmark varsler om at dette nå kan endres.

Det er Fria Tider om rapporterer om dette tilfellet:

Danmarks utvisning av kriminelle Shuaib Khan, som leder ett gäng som gjort sig kända för flera grova våldsbrott, strider inte mot så kallade mänskliga rättigheter. Det meddelar Europadomstolen idag.

Avisen fortsetter:

Khan, som föddes i Danmark 1986 och hör hemma i Pakistan, tredje världen, argumenterade i Europadomstolen för att Danmark hade «kränkt» hans så kallade mänskliga rättigheter när det nordiska landet utvisade honom genom en dom från danska HD 2017.

Han mente det ville være en altfor hard reaksjon å sende ham til Pakistan.

Att tvingas bo i sitt eget land var enligt Khan ett «oproportionerligt» hårt straff. Han hade inga synpunkter på de övriga delarna av straffet, utan överklagade endast utvisningen.

Siden han ikke er dansk statsborger, har han ingen formell rett til å få bli i Danmark.

En orsak till att Khan aldrig blivit dansk medborgare är att han knappt gjort annat än begått brott i Danmark. Mellan 2003 och 2017 har han dömts 13 gånger för i huvudsak för brott mot person.

Europadomstolen har nå gitt myndighetene i Danmark rett i at Khan og andre som ham kan utvises.

Nu får Danmark rätt att verkställa utvisningen till Pakistan.

«Domstolen understryker återigen att en stat har rätt att kontrollera utländska medborgares inresa och vistelse där», skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Enligt Europadomstolen måste utvisningar fortfarande vara proportionerliga, och det var de i det här fallet ansåg domstolen.

Dette er en dom som naturlig vil ha presedens også for andre land, og som kan være et nyttig verktøy for myndighetene i både Norge og Sverige.

Men å kaste ut slike som Khan krever ikke bare et formelt lovmessig grunnlag. Man må også ha en viss porsjon politisk mot for å kunne stå imot presset fra støttegrupper, innvandreraktivister og medier. Den typen mot finnes ikke i overflod verken blant norske eller svenske politikere.

Interessert i innvandringssaker? 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi setter stor pris på din støtte også i 2021: 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.