Södertörns tingrett i Sverige har fastslått at den svenske loven som gjør det straffbart å stikke av fra en ulykke man har forvoldt strider imot Den europeiske menneskerettskonvensjonen.  Selve menneskeretten, i dette tilfellet, er at man ikke behøver å medvirke til at man selv blir dømt for brudd på loven. Så da er det greit å rømme fra en bilulykke man har forårsaket!

Det är en mänsklig rättighet, enligt Europakonventionen, att inte behöva medverka till att man själv döms för brott. Därför går den svenska lagen om «smitning» från trafikolycka i strid mot konventionen. Det anser Södertörns tingsrätt och friar därför en man just för detta brott, skriver Dagens Juridik.

En mann sto anklaget i Södertörns tingrett for å ha stukket av. Han hadde vært innblandet i en trafikkulykke og dratt derifra uten å oppgi sin identitet slik svensk lov krever. Men dette har han altså lov til som en del av de europeiske menneskerettene, mener domstolen. Han ble frifunnet.

Mannen stod åtalad för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, i dagligt tal «smitning». Han hade varit inblandad i en trafikolycka och åkt från platsen utan att stanna kvar och uppge sin identitet, något som svensk lag kräver. Lagen gäller även när det inte har begåtts något brott och gäller både vållande och icke-vållande part.

Eftersom domstolar inte får tillämpa en lag om den strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter väljer tingsrätten att fria mannen.

De samme europeiske menneskerettene ble implementert i norske lover i 1999 og skal gis forrang der det er tvil. Har vi noen jurister her som kan opplyse oss om en norsk tingrett kunne bedømt saken slik Södertörns tingrett her har gjort – med frikjennelse?

Sydsvenskan