Södertörns tingrett i Sverige har fastslått at den svenske loven som gjør det straffbart å stikke av fra en ulykke man har forvoldt strider imot Den europeiske menneskerettskonvensjonen.  Selve menneskeretten, i dette tilfellet, er at man ikke behøver å medvirke til at man selv blir dømt for brudd på loven. Så da er det greit å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.