Den svenske nidkjærheten etter orden och reda har i den politiske korrektheten funnet et instrument som har sin egen dynamikk. Hvis man først slipper den løs går det av seg selv.

Det er ikke lenger bare pressen som driver vigilante-journalistikk. Når statens apparat anvendes for å holde «orden» får det helt andre konsekvenser. Særlig når rettsapparatet tas i bruk til politiske formål. Det kjenner vi ellers fra politiske systemer vi ikke liker å sammenligne oss med. Når det skjer i nabolandet Sverige, later vi som det ikke skjer.

Historien om en 16-åring som blir dømt til bot på 2.000 kroner for å ha viderebrakt en vits på Facebook, er en notis, og likevel en story som forteller om at land som går av skinnene.

Stedet er Jönkjöping. Tingretten dømte nylig gutten for å ha viderebrakt følgende vits på sin Faceook-side:

«Hur dödar man 50 flugor i en smäll? Slå en somalie i ansiktet med en spade.»

Hvis dette er en vits som fortjener rettsforfølgelse vil det svenske rettsvesen få mye å gjøre.

Typisk nok kan ikke lokalavisen Jönköpings-Posten få seg til å gjengi vitsen slik at leserne selv kan gjøre seg opp en mening. Da ville trolig avisen selv bli klaget inn til Diskrimineringsombudsmannen. Slik oppstår et lukket system.

Avisen kan heller ikke få seg til å skrive guttens alder. Det ville ellers kunne skapt sympati. Man nøyer seg med å si at han er i «tonåren».

Saken gjengis med det gravalvor som det offisielle Sverige er kjent for. Man smiler ikke av noe som gjelder det flerkulturelle. Der bruker man heller spade. Så får det ikke hjelpe at det er en 16-åring som får rettsapparatet i hodet. Her drepes mer enn 50 fluer.

Pojken, som är i tonåren, stod åtalad för hets mot folkgrupp och under onsdagen ägde rättegången rum.

Det var i början av året som pojken kopierade en formulering från en sajt på internet och sedan klistrade in i ett inlägg på sin Facebook-sida så att andra kunde se det.

Inlägget gick ut på att somalier drar till sig flugor, vilket skulle göra det lätt att döda många flugor på samma gång.

Pojken själv nekar till brott men erkänner att formuleringen funnits på hans Facebook-sida.
«Passerat gränsen»

Under rättegången svarade han på frågor från rätten om varför han uttryckt sig som han gjorde.

– Jag vet inte riktigt. Det var dumt så här i efterhand när jag tänker efter. Det var inte meningen att kränka någon, säger pojken.

På frågan varför han nekar till brott svarar han:

– Jag tycker inte att det är något brott att skriva det.

Samtidigt tycker han i efterhand att formuleringen «är barnslig».

Passert grensen

Aktor Sebastian Nilhammer mente 16-åringen hadde brutt loven og at vitsen var  «missaktning mot somalier» og «förlöjligande».

Det var retten helt enig i, mot én dissens, og gutten ble dømt. I stedet for et prinsipielt forsvar av ytringsfriheten, forsøkte forsvareren seg på formildende omstendigheter: man måtte se saken ut fra pojkens synsvinkel. Han har ikke forstått hva han gjorde. Hun hevdet også at «et sted må grensen gå for hva man kan strafforfølge». Altså en pragmatisk tilnærming. Men ikke en prinsipiell.

Det hjalp ikke. Retten vendte det døve øret til.

Efter tingsrättens överläggningar dömdes pojken till att betala dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor för hets mot folkgrupp, ringa brott.

Tingsrätten menar att pojkens handlande uppfyller de krav som ställs i lagen för att en person ska dömas för brottet (se faktaruta). Formuleringen har uttryckt missaktning mot somalier och sedan spridits vidare på Facebook.

Spørsmålet var om gutten forsto hva han gjorde. Det måtte retten ta stilling til. I kjennelsen heter det at siden vitsen uttrykker «missaktning» og «forlöjelse» burde han ha forstått at den var nedverdigende. Det foreligger med andre ord et objektivt ansvar. Det holder ikke å være i god tro. Det offisielle Sverige liker ikke vitser som er på innvandrernes bekostning, helt enkelt.

Tingsrätten anser att pojken med tanke på formuleringen ändå borde ha förstått att han uttryckte missaktning mot en folkgrupp och att han därför handlat uppsåtligen.

Men en ting er at Aftonbladet ikke liker slike vitser. Man gillar olika, men ikke olika vitser. Noe annet er om rettsapparatet skal vurdere satire og vitser.

Det er en grunn til at Lars Vilks boikottes i Sverige.

Man trenger ikke dra paralleller til andre land og andre tider. Historien snakker for seg selv.

 

http://www.jonkopingsposten.se/lokala-nyheter/pojke-domd-rasistskamt-pa-natet#.UdkjDRbV53u

 

Lovens bokstav:

 

Hets mot folkgrupp
Brottet hets mot folkgrupp betyder att någon offentligt sprider uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning mot en eller flera utpekade folkgrupper. Det kan handla om ras, hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Brottet ska begås med uppsåt, och uttalandet ska spridas utanför den helt privata sfären.
Påföljden spänner från fängelse i högst fyra år för grovt brott, till böter om brottet anses vara ringa.

 

tip: http://sortsonofon.blogspot.dk/2013/07/svensk-dreng-dmt-for-racistisk.html