I Sverige får man tycka vad man vill. Dessutom har vi en grundlagskyddad rättighet att förmedla våra åsikter så länge som yttrandet inte bryter mot någon lag som tex lagen om hets mot folkgrupp eller innebär förtal. Rättighet i detta sammanhang betyder att man inte behöver riskera fängelse eller deportation för sitt yttrande. Däremot får den som på något sätt ifrågasätter dagens invandringspolitik räkna med social utfrysning, avsked från jobbet, yrkesförbud och i vissa fall även fysiska övergrepp från personer som för det mesta aldrig straffas.

Nu har Janne Gunnarsson, en sportskommentator anställd på Sveriges Television på sin fritid på Facebook skrivit: ”Pengarna räcker inte när vi ska ge 27.000 nyinflyttade somalier socialbidrag!!! Puh.” vilket har fått både hans chef Per Yng på SVT och föreningen ”Somaliska Riksförbundet” att reagera. Den förstnämnda överväger om Janne Gunnarsson skall få sparken, och de sistnämnda kräver (och har också fått) en ursäkt.

Är uttalandet olagligt? I så fall bör Justitiekanslern ta ställning till om ärendet skall gå vidare till domstol, och Janne Gunnarsons överordnade måste finna sig i att han är oskyldig intill (och förmodligen också efter) att dom har fallit.

Varför skulle påståendet förresten vara rasistiskt? Att tro att de flesta av de anländande somalierna inte kommer att leva på skattefinansierade socialbidrag är lika naivt som att tro att det är gratis att bygga ett Jas Gripen plan. För övrigt begriper väl vem som helst att utgifter måste ställas mot varandra om en budget ska gå ihop. Enligt uppgifter i pressen kommer svenska staten i år att satsa cirka 850+50 miljoner kronor på detta invandringsprojekt. Hur stor kommunernas nota i slutändan blir år svårt att avgöra, men redan idag går cirka hälften av Katrineholms kommuns utgifter för socialbidrag till somalier.

Det finns ingen större arbetskraftinvandring från Somalia, de flesta somalier i Sverige har gjort anspråk på att vara flyktingar som flytt undan förföljelse. Varför vill Somaliska Riksförbundet då avskaffa våra demokratiska fri- och rättigheter när det –enligt vad man påstår- var avsaknaden av dessa i hemlandet som gjorde att förbundets medlemmar sökte asyl i Sverige? Eftersom de flesta somalier kom hit utan giltiga identitetshandlingar vet vi inte ens vilka de är.

Klappjakten på politiskt oliktänkande på Sveriges arbetsplatser bedrivs från två håll. Dels från arbetsgivarna, via chefer som Per Yng, och dels från fackföreningarna, som Snaphanen tidigare rapporterat om.