Som en prøveordning skal det stå en testbuss utenfor Stovner senter. Her kan man droppe innom for å ta en gratis koronatest. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det er den yngre delen av befolkningen som står for brorparten av smittetilfellene, skriver Groruddalen.no. Helsebyråd Robert Steen (Ap) forklarer tallene med dårligere helse og trangboddhet hos befolkningen på Stovner, øverst i Groruddalen.

– Smittesituasjonen i Bydel Stovner er alvorlig. Smitten har stabilisert seg på et høyt nivå, selv om økningen ser ut til å avta noe. Noe av smittetallene kan forklares med noen større utbrudd, men vi ser også sterkt sammenfall mellom levekårsutfordringer og smitte. Stovner er i utgangspunktet en delt bydel med stor sosial ulikhet i helse, økonomi, utdanning og andre levekårsforskjeller, forklarer helsebyråden.

– At flere i Stovner har dårligere helse og bor trangere enn i mange andre bydeler er mulige forklaringer på de høye smittetallene, sier han.

Byrådens forklaring står i skarp kontrast til det somaliske tillitsmenn i Skien forteller til avisen Varden. De sier at det er omgangsform, ikke levekårsforskjeller som er årsaken til den høye smitten hos somaliere:

– Covid-19 og somalisk omgangsform passer rett og slett ikke sammen, sier tidligere leder i kulturforeningen og flerkulturelt utvalg i Skien Daha Gobdoon til Varden.

– Det dreier seg om måter vi omgås på. Det er et helt annet fellesskap i det afrikanske miljøet enn i det norske, sier styremedlem i Den afrikanske kulturforeningen og Telemark Innvandrerråd Issa Kashingo.

Daha Gobdoon legger også til at mange mener at det er Allah som har bestemt alt.

Nest etter Stovner er det Søndre Nordstrand som peker seg ut. Og deretter følger Grorud bydel.

Tall: Oslo Kommune, grafikk Grorudalen.no

Groruddalen.no

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Asle Tojes siste bok her!