Statsminister Erna Solberg (H) deltar på et tradisjonelt Iftar-måltid sammen med unge somaliere. Illustrasjonsfoto. Foto: Terje Pedersen / NTB

I Skien er det somaliske miljøet rammet av et stort koronautbrudd. Halvparten av de smittede i Skien har innvandrerbakgrunn og majoriteten er fra Somalia. Det store utbruddet skyldes egen atferd, sier tillitsmenn i innvandrermiljøet til Varden.

– Covid-19 og somalisk omgangsform passer rett og slett ikke sammen, sier tidligere leder i kulturforeningen og flerkulturelt utvalg i Skien Daha Gobdoon til Varden.

– Det dreier seg om måter vi omgås på. Det er et helt annet fellesskap i det afrikanske miljøet enn i det norske, sier styremedlem i Den afrikanske kulturforeningen og Telemark Innvandrerråd Issa Kashingo.

Kashingo sier til avisen at han ikke tror mangelen på smittevern handler om språkbarrierer eller mangel på kunnskap, men om kulturelle og sosiale koder. Kashingo og Gobdoon mener den smittefarlige atferden kommer fra kulturelle forpliktelser, klanmentalitet, innflytelse fra viktige enkeltpersoner og religion.

– Det er et sterkt sosialt press i det somaliske miljøet, som det er vanskelig å si nei til. Særlig når det gjelder sykdom og dødsfall. Den somaliske definisjonen av familie er vid. Noen tror at Gud har bestemt alt, og at det ikke har noe å si hva de gjør, sier Gobdoon.

Den afrikanske kulturforeningen søkte midler til en informasjonskampanje med fokus på smitteforebygging, kultur- og sosial atferdsenderinger og bekjemping av myter og uriktig informasjon. I søknaden heter det at den største utfordringen er endring av sosiale koder og tradisjoner som kan bidra til spredningen av virus som Covid-19, men søknadssummen på 530 000 kroner overskred satsene til stønadsordningen og ble derfor avvist.

Foreningen samarbeider med Skien kommune.

 

Kjøp Klanen her!