Kommentar

Elbil lades opp, i Bjørvika i den snart bilfrie hovedstaden. Men på vei til og fra nordmenns hytteparadis og i distriktene er det verken nok strøm eller mange nok ladestasjoner. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge politikerne skal Norge bli et «elbil-land». Denne romjulen har mange brukere fått merke hva dette innebærer. Det er svært lite lovende. Elbilen blir et mareritt.

I Norge er nå mer enn annenhver nye bil som selges en elbil. Dette er i tråd med politikernes ambisjon om å gjøre norsk biltrafikk fossilfri.

Dette mener man skal være veldig viktig for klimaet på jorda, til tross for at utslippene fra norsk biltrafikk totalt sett er så små at de knapt kan måles i global sammenheng.

(Veitrafikken utgjør ca. 8 prosent av Norges totale CO2-utslipp, ifølge Vegvesenet. Norges totale utslipp utgjør igjen ubetydelige 0,3 prosent av verdens samlede utslipp).

Dette innebærer at selv om all norsk biltrafikk blir borte, vil det i praksis knapt kunne måles i forhold til verdens samlede utslipp. Betydningen er tilnærmet lik null.

Likevel er elbil blitt en fanesak for de fleste politikere. Det hadde vært greit nok dersom det å eie og kjøre elbil var et fullgodt alternativ.

Men erfaringene tilsier dessverre at elbilen viser seg å være et mareritt.

Dagbladet kan fortelle om hvordan mange nordmenn har opplevd realiteten som elbileiere nå i romjulen:

Opp og ned til vinterfjellet står misfornøyde elbil-eiere i kø for å lade. – Strømforsyningen er for dårlig, og politikerne gjør ikke jobben sin, sier mange bilister, ifølge Dagbladet.

Det er særlig lading som er problemet. Det finnes ikke nok ladestasjoner til å dekke en voksende park av elbiler.

Lading av en elbil tar som kjent lengre tid enn å fylle bensin eller diesel. Dessuten er rekkevidden for elbilene gjennomgående kortere, så det må etterfylles oftere.

Mange merker også at norsk vinterkulde gir redusert batterikapasitet og behov for hyppigere lading. De kjørelengder folk får oppgitt når de kjøper sine nye elbiler, er ofte en illusjon i norsk vintervær.

– Det er kø her i dag, og det var kø her i går, langt nedover veien. Det blir fort vanvittige køer på utfartsdager. Vi ønsket å satse på ladestasjoner og satte av en egen tomt, men så oppdaget vi at det var for lite strøm tilgjengelig, sier Morten Støen, eier av Espa servicesenter, mest kjent som Bolleland.

Dette skaper ifølge Dagbladet stor frustrasjon:

Elbilforeningen har fått inn klager over kø ved Espa, men Dagbladet har også fått beskjed om køer av elbilister i Hallingdal, som ved Hallingporten, der flere måtte vente over en time på å lade i går.

Problemene har vært kjent lenge. Det finnes ikke tilstrekkelig ladekapasitet selv for nåværende elbilpark. Dagbladet skriver:

Norsk elbilforening gjorde en undersøkelse om ladekapasiteten etter sommeren i år. Her kom det fram at én av tre elbilister ofte eller alltid opplevde ladekø.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, klager også over at de allerede for få laderne ofte ikke fungerer:

– I tillegg til ladekø var det også ganske mange som opplevde at hurtigladerne ikke virket. Da jeg sjekket i går, var det mange som var nede. Det er synd at infrastrukturen er såpass dårlig, sier Bu.

I 2020 er 53 prosent av nybilsalget elbiler. Neste år antas det at så mange som 65 prosent av nybilsalget er elbiler.

– Det er dyrt å bygge hurtigladere, og vi har lenge etterlyst større vilje og plan for utbyggingen av hurtigladere, sier Bu til Dagbladet.

Laderne krever også massive mengder strøm, noe lokalsamfunnene ikke alltid kan avse. De har sitt eget behov å dekke.

– En hurtiglader krever samme energi som fire–fem eneboliger, og det handler ikke om vanlig strømuttak, men maks uttak per enebolig på en gang. Dette er en oppgave for politikerne, sier Husom, daglig leder i Stange Energi Nett.

– Vår plan var å få 40 ladere, men problemet var at det ikke var strøm nok i bygda. Stange kommune ville ikke være med og bidra på den store kostnaden det ville være å sette opp en ny trafostasjon, tilføyer Morten Støen, eier av Espa servicesenter.

Ifølge Elbilforeningen finnes det nå ca. 3200 hurtigladere i Norge. Det er altfor lite selv med dagens antall elbiler på veiene. For å realisere politikernes mål om full overgang til elbiler, må antallet stasjoner mangedobles.

Det vil kreve formidable investeringer, med penger som må tas fra andre formål. Helsevesenet? Pensjonene?

I tillegg medfører det et enormt strømforbruk det vil bli ytterst krevende å dekke. Hvor skal strømmen komme fra? Vindturbiner?

Norge har i dag den høyeste elbiltettheten i verden, og mer skal det bli. Elbiler er en besettelse for våre politikere. Det spiller liten rolle at det fungerer dårlig i praksis, og det spiller enda mindre rolle at det er uten målbar betydning i klimasammenheng.

I store bilnasjoner i Europa og ellers i verden er elbiler først og fremst en kuriositet. Man skal lete lenge for å finne internasjonale bileksperter med tro på at elbil er løsningen for fremtiden. Toyotas toppsjef slakter konseptet:

– I øyeblikket finnes det ikke strøm nok til å erstatte alle bensin- og dieselbiler, og kostnadene ved å bøte på det er kolossale, fremholder Toyota-sjef Akio Toyoda, som vet vesentlig mer enn norske politikere om biler og teknologi.

Norsk elbilpoltikk fremstår rett og slett fullstendig urealistisk, og forteller om en politikerstand som ikke lever i virkelighetens verden. De befinner seg i en utopi av «visjoner» og ønsketenkning.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Støtt oss i 2021: