Sauer på beite. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

En mann (61) er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven ved å ha avlivet to værer ved å skjære over strupen på dem.

61-åringens handlemåte var «egnet til å skape betydelig smerte, stress og frykt hos sauene», heter det i dommen fra Sogn og Fjordane tingrett. Aktor, politifullmektig Inger Helen Stenevik, hadde lagt ned påstand om åtte måneders ubetinget fengsel.

Mannen erkjente ikke straffskyld i retten, og viste til at det var slik de slaktet dyr i hans hjemland Ukraina.

2. november i fjor skaffet han seks værer fra en bekjent i Kongsvinger. Dyrene inngikk i en byttehandel. Han lastet dem på en henger og kjørte til Florø. Der avlivet han neste dag to værer ved å skjære over strupen på dem med en kjøkkenkniv – uten bedøvelse.

En nabo observerte de døde sauene og varslet politiet. Da politiet kom, fant de fire levende og to døde sauer i hengeren. Mattilsynet ble også tilkalt, og bestemte at de fire sauene som levde, måtte avlives.

Ukraineren var også tiltalt for å ha lagt skrottene av de to avlivede værene inn i samme henger som fire levende værer sto i, og dermed påført dem frykt og stress, men ble frifunnet for dette.

Endelig var han tiltalt for å ha transportert de seks værene over et for langt tidsrom og uten å gi dem nok mat og vann, samt for brudd på vegtrafikkloven i forbindelse med transporten fra Kongsvinger til Florø.

Retten fant det bevist at dyrene stod på hengeren i minst 22 timer, og selv om retten mener oppholdet i en henger over så lang tid er uheldig, ble mannen frifunnet for å ha utsatt dyrene for belastning under transport.

Hodet til den ene sauen mannen slaktet, ble sendt til Veterinærinstituttet, som etter obduksjon fastslo at dyret ikke hadde vært bedøvet.

Mannen hevdet han hadde brukt et elektrosjokkvåpen på sauene før han slaktet dem, noe han mente skulle bedøve sauene, men som ifølge retten hadde motsatt effekt: elektrosjokkvåpenet hadde «medført ikke ubetydelige tilleggsbelastninger for sauene i forkant av at de ble avlivet», sauene var «påført unødig frykt, økt stress og smerter». Fra dommen:

Retten finner på denne bakgrunn bevist utover enhver rimelig tvil at sauene følte både frykt, betydelig smerte og stress, da de fikk halsen skåret over ved bruk av den aktuelle kjøkkenkniven. Retten viser her også til spesialveterinær Tolos forklaring om at snittet i sauenes hals til dels var lokalisert langt ned på halsen, hvor det er vanskelig å foreta en effektiv og smertefri avliving. Dette i motsetning til en situasjon hvor halsen skjæres over lenger oppunder sauenes kjeveparti hvor det vanligvis er langt enklere å få til et raskt og smertefritt snitt. Begge veterinærene har i sine forklaringer for retten karakterisert avlivingene som «amatørmessig utført».

I retten forklarte 61-åringen at han er veldig glad i dyr, at han har tatt lærdom av saken og at det uansett ikke lenger vil være aktuelt for ham å gå til anskaffelse av dyr til egen kjøttproduksjon.

Retten bestemte at han «inntil videre forbys å eie eller ha ansvar for produksjonsdyr, herunder småfe eller storfe. Under noe tvil finner retten at aktivitetsforbudet ikke skal gjelde for kjæledyr som hund eller katt.»

Hovedforhandling ble holdt i Sogn og Fjordane tingrett 2. og 3. september og 2. oktober 2020.

Årets julegave! Kjøp Kents bok om klimahysteriet her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂