World Freedom Alliance Sets Out Its Battle Lines For COVID-19 Fight for Human Rights and Freedoms – Need To Know Publications

Styret i The World Freedom Alliance (WFA)  Fra venstre; danske Mads Palsvig,  tidligere investor og styremedlem i det politiske partiet JFK21. Svenske Maneka Helleberg, juridisk rådgiver og styreleder for WFA.  Dolores Cahill fra Irland, professor i molekylær biologi og immunologi  og president i WFA. Dr. Heiko Shöning fra Tyskland er visepresident.  Martin Byrne,  høyesterettsadvokat i Dublin er styremedlem og Fiona Hine, politisk aktivist er generalsekretær i WFA.

En gruppe leger, vitenskapsfolk og advokater har denne måneden dannet “World Freedom Alliance” (WFA) i Stockholm. De vil blant annet fronte ytringsfrihet, rett til å bestemme over egen kropp og å jobbe for individets frihet. Bakgrunnen for stiftelsen av World Freedom Alliance er situasjonen hele verden har havnet i, med den såkalte“ nye normalen” med lockdown, restriksjoner, overvåking og sensur i kjølvannet av pandemien.

World Freedom Alliance vil arrangere en konferanse i København 20-22. november, med et stort folkemøte lørdag 21. november. De ønsker samarbeid med leger, vitenskapsfolk, advokater, lærere og andre for å få fokus på grunnleggende rettigheter som har forsvunnet det siste året. De ønsker også å samarbeide med politiske partier og eventuelt bidra til å starte nye partier.

– Vi må velge politikere og regjeringer som fronter individets rettigheter, det har de ikke gjort i den situasjonen vi er i nå, sier president Cahill, og legger til at de ønsker å bistå med juridisk rådgivning, slik at det blir mulig å reise søksmål mot blant annet politikere for å ha unnlatt å forsvare folkets og ikke minst barns rettigheter i unntakstilstanden vi har levd i det siste året. Et overtramp WFA fokuserer på er blant annet maskebruk på barn ned i 6-årsalder, som nå er obligatorisk på skoler i svært mange land.

WFA ønsker å opprette komiteer innen utdanning, innen media, innen juridisk rådgivning og at dette skal ha en snøballeffekt og forgreininger i ulike land. Basis er ønsket om å forsvare individets frihet for å bygge en verden som er gir en bedre normal hverdag for folk.

WFA har også fokus på sensuren som pågår av Big Tech, blant annet av vitenskapsfolk og leger som har et annet syn på pandemien og relevante medisiner, enn det som kommer fra det offentlige, det vil si det som kommer fra WHO og ulike lands myndigheter.

Se video fra den offisielle stiftelsen av World Freedom Alliance her:

Professor i molekylær biologi og immunologi, Dolores Cahill er også en av flere vitenskapsfolk som stiller spørsmålstegn ved gyldigheten til PCR-testene som brukes til å diagnostisere korona-smitte. Hvis testene ikke er korrekte, hvordan kan en da snakke om smittesituasjonen når testene er den eneste barometeret for nedstengning av samfunnet? spør hun. Professor Cahill har vært helse og vitenskapelig rådgiver for regjeringer blant annet i Irland og for EU. Hun har også ledet laboratorier innen forskning på kreft og autoimmune sykdommer.

Den tyske legen, dr. Heiko Schøning, er visepresident i WFA. Han mener leger og vitenskapsfolk har plikt å bidra til evidensbasert medisin. Dr. Schøning har sammenlignet statistikk for dødstall i Tyskland de siste fem årene, og konkluderer med at tallene for i år er slik de har vært i de foregående årene. Dr. Schøning legger ikke skjul på at han mener pandemi-tiltakene er en trussel mot menneskeheten og foregår uten tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon. Han har tidligere stiftet “Den uavhengige granskningskommisjonen av korona-pandemien” hvor leger og advokater undersøker i hvilken grad korona-tiltakene er vitenskapelig begrunnet. Det gjelder både maskebruk, PCR-tester, nedstenging og overvåkning.

Martin Byrne fra Irland er menneskerettighetsadvokat og høyesterettsadvokat. Han ønsker å bruke sin posisjon i WFA til å nettverke med advokater over hele verden for å hjelpe og støtte folk til å forsvare sine fundamentale rettigheter og friheter. Myndighetene kan ikke ta fra deg dine menneskerettigheter, hevder han.

– Vi vil være en verdensomspennende organisasjon og knytte kontakter med grupperinger i alle land. Vi i styret har bakgrunn fra helse, jus og utdanning og vi ønsker å hjelpe og støtte folk til å forstå hva som skjer, løse det og bidra til å bygge en bedre verden som vi alle ønsker å leve i, sa professor Cahill, da de annonserte oppstarten av World Freedom Alliance i Sverige.

Styret har for øvrig både en svensk og en dansk representant, henholdsvis styremedlem og juridisk rådgiver for WFA Maneka Helleberg og danske Mads Palsvig, jurist og tidligere investor og politiker.

Mer informasjon om bakgrunn for stiftelsen finnes på denne hjemmesiden hos worlddoctorsalliance.com.

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.