NLHF er en nylig etablert fagorganisasjon som er åpen for alle lisensierte helsearbeidere innen privat og offentlig sektor. Blant initiativtagerne finner vi kjente navn som har vært kritiske til Norges håndtering av Covid-19.

I sin erklæring kommer Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) inn på dette temaet.

Som et fellesforbund vil NLHF gi en felles plattform som skal verne medlemmene mot diskriminerende tiltak og mot usaklige oppsigelser. I den spesielle situasjon rundt Covid-19 så er våre medlemmer spesielt utsatte hvor det daglig skjer ulovlige overgrep mot våre medlemmer fra både det offentlige og private forvaltningssystemer.

NLHF i samarbeid med Norsk Hjelpefond (www.norskhjelpefond.no)  vil styrke arbeidet med å kunne umiddelbart agere på vegne av våre medlemmer mot ulovlige overgrep knyttet spesielt til forvaltnings– og arbeidsmiljøloven.

Forbundet vil bygge en solid faglig uhildet plattform for sine medlemmer ved å være økonomisk uavhengig av leverandørnæringen (eks. legemiddelindustrien).

(Norsk hjelpefond ble etablert i oktober 2021 for å kunne gi juridiske råd, veiledning og økonomisk bistand til de som blir utsatt for samfunnsovergrep knyttet til Covid-19-tiltak.)

Farmasøyten Anette Iren Isene er NLHFs styreleder, og lege og epidemiolog Torkel Snellingen er nestleder. Ellers sitter Shahid Chohan, Christian Coucheron, Jørn Eikemo og Barbro Paulsen i styret. Varamedlemmer er Kjetil Johansen og Martin Tufteland.

Flere av disse har også signert på Nordisk Covid Declaration (NCD), som er en nordisk utgave av The Great Barrington Declaration, som er signert av over 900.000 leger og helsearbeidere over hele verden.

I invitasjonen til potensielle signatorer skriver NCD:

Våre regjeringer jobber nå mot klare bevis hvor de fortsetter å forfølge en politikk der friske borgere – og i økende grad våre barn – blir underkastet i varierende grad fysisk isolasjon, karantene og tvangsbruk av munnbind i skoler, arbeidsplasser, sykehus og grenser.

  • Det er nå godt dokumentert og ubestridt at trusselnivået (overdødelighet) fra Covid-19-sykdommen har siden 2020 kunne sammenlignes med et mildt til alvorlig sesonginfluensautbrudd i våre lokalsamfunn. les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at asymptomatiske (friske) bærere av SARS-Cov2 ikke sprer sykdom. les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at bruken av Polymerase Chain Reaction (PCR) og Lateral Flow Tests (LFT) som instrumenter for gjeldende restriktive retningslinjer er svært tvilsomme uten støtte av laboratorie- eller klinisk relevante gullstandarder. Det er ingen begrunnelse for bruk av disse instrumentene i den friske befolkningen.  les mer her
  • Det er nå godt dokumentert at inngrep som isolasjon, karantene og bruk av ansiktsmasker i den friske befolkningen verken reduserer overføring av sykdom eller reduserer sykehusinnleggelse eller dødsfall fra SARS-CoV2. les mer her

Det foreligger ingen troverdig bevisføring som kan legges til grunn for at regjeringer kan fortsette å gjennomføre massevaksinasjonsprogrammer.

  • Det er ingen dokumenterte bevis fra noen av de kliniske studiene som kan dokumentere noen meningsfull klinisk eller beskyttende effekt av vaksinasjonsprogrammene ved introduksjon eller nå, 12 måneder etter. les mer her
  • Massevaksinasjon – basert på en eksperimentell nødbruksgodkjenning – som vist fra land som Israel, Island og Storbritannia – skaper nå en økning i covid-19 kliniske tilfeller der fullvaksinerte, som nå inkluderer et større antall individer under 60 år, blir innlagt på sykehus. Les mer her. Vi mistenker at dette er forårsaket av såkalt Antibody Dependent Enhancement som har blitt vist i dyrestudier. les mer her
  • Ettersom disse eksperimentelle vaksinene blir gitt til de yngre aldersgruppene, er vi nå vitne til det som må være av dyp bekymring for oss alle – nemlig en utålelig eksplosiv økning i alvorlige bivirkninger og vaksinerelaterte dødsfall blant de under 40 og nå til en jevn i større grad til Barn og Unge. les mer her

Myndigheter i alle våre land har innført krav til visning av digitale helsepass/sertifikater ved våre grenser og i ulik grad i våre samfunn. Innføring av slike helsepass er en klar trussel mot våre umistelige rettigheter.

  • Disse har blitt implementert i stor grad uten behørig prosess og basert på mangelfulle trusselvurderinger der dødeligheten fra SARS-Cov2 siden opptredenen i de fleste land ikke er mer enn en mild (sesongbetinget) influensa (0,001–0,01 %) til en mer alvorlig (sesongbetinget) influensa (0,1–0,2 %). les mer her
  • Innføringen av slike pass/sertifikater kan bare forstås som tvangspolitikk som driver vaksinasjonsprogrammene. Disse retningslinjene er et klart brudd på våre grunnleggende rettigheter slik de er nedfelt i våre grunnlover knyttet til «naturlov» , et alvorlig brudd på internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, til Nürenberg-koden og Helsingfors Deklarasjonen. les mer her

Document har snakket med Jørn Eikemo, som er styremedlem i NLHF. Han forteller at den nye fagforeningen ble stiftet nokså nylig.

– Vi opprettet NLHF i mars. Foreløpig har vi ikke rukket å gå så bredt ut, og vi har i hovedsak basert oss på å rekruttere via jungeltelegrafen.

– Har dere mange medlemmer?

– Vi er vel rundt 100 leger og helsearbeidere så langt, men håper selvsagt å bli mange flere når NLHF blir bedre kjent.

I juli 2021 ble et intervju med Jørn Eikemo på Doc-TV for sterk kost for Google. Sendingen «Narrativet skurrer» førte til at Document ble kastet ut av YouTube, men sendingen er likevel sett nærmere 13.000 ganger.

Jørn Eikemo var gjest hos Doc-TV for andre gang nylig; intervjuet kan ses i sin helhet nedenfor.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.