Franske soldater på vakt ved Eiffeltårnet. Illustrasjonsfoto: REUTERS/Philippe Wojazer/NTB

I Frankrike trekker nå flere og flere den konklusjonen at landet er i krig med islamismen, og Hege Storhaug ber i dag Macron og andre europeiske ledere erkjenne hvilken dramatisk situasjon de – selvforskyldt – har fått i hendene.

Hun tenker konkret – HRS er også en tenketank, som er vant med å formulere politikk – og lister opp åtte viktige innsikter som hun mener bør danne basis for videre handling. Noen av forslagene tangerer bruk av fullmaktslover/unntakslover:

  1. Antallet som kan finne på å drepe oss, vokser. Om få år kan det vanvittige antallet i dag være doblet.
  2. Vi har ikke på noen måte – tross ulike tiltak – klart å reversere situasjonen. Derom er det ingen tvil.
  3. Det politiske lederskapets fremste oppgave er å sikre borgernes trygghet optimalt. Vi klarer ikke denne oppgaven med konvensjonelle metoder.
  4. Derfor må vi revurdere menneskerettigheter og konvensjoner. Vi kan nemlig ikke sette konvensjoner over våre lands trygghet. Konvensjoner og all verdens rettigheter bidrar faktisk til å ta livet av ordinære borgere i dag. Det er den kyniske virkeligheten, sist sett i Notre Dame-kirken i Nice, der en nyankommen migrant blodig og dødelig gikk berserk.
  5. Vi må derfor begynne å deportere potensielle jihadister til opprinnelseslandene deres. De landene som nekter å samarbeide, vil Frankrike isolere: Vi sier opp handelsavtaler, og all bistand opphører. Disse pressmidlene er de optimale vi har, og de vil sannsynligvis fungere.
  6. De som vi ikke klarer å deportere, skal interneres. For borgernes rettigheter til fritt å kunne bevege seg i det offentlige så vel som det private rommet, er det som er «hellig».
  7. Samtidig skal vi ta stålkontroll på våre egne grenser. Vi skal ikke la flere potensielle terrorister eller ideologiske islamister slippe inn.
  8. Europas ledere må bli enige om en felles ny politikk der Europa, europeisk kultur, våre verdier, tradisjoner, vår væremåte, vår historie, settes først. Derfor vil vi også stenge enhver moské der budskapet taler mot republikkens verdier. Enhver borger av dagens Europa er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet som skal gjenreise det mest fantastiske kontinentet verdens historie noensinne har sett. I Frankrike setter vi i gang dette arbeidet prompte.

Hege Storhaug avslutter:

Nå er tiden overmoden for å rydde opp. I navnet til Samuel, Simone og alle de andre ofrene for en avsindig politikk. For våre barns fremtid.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!