Her i dette huset i Oldtidsveien 605 i Skjeberg feiret minst 170 shiamuslimer Ashura siste helgen i august. Huset var ikke godkjent som forsamlingshus, men det ga Al Ghadir islamske senter blaffen i. Det verste var at det blant deltakerne også fantes flere høyt utdannede leger, som umulig kan skylde på at de ikke kjente til de norske smittevernreglene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nærmere 1100 personer i Sarpsborg og Fredrikstad er satt i karantene etter koronautbruddet knyttet til den shia-muslimske Ashura-feiringen der i forrige uke. Nok en gang viser det seg at islam trumfer det meste, i dette tilfellet også leger som valgte islamsk feiring foran smittevernreglene.

At en rekke høyt utdannede leger deltok på samlingen, kommer frem i en reportasje i Sarpsborg Arbeiderblad (bak betalingsmur). De har intervjuet flyktningkonsulenten i Sarpsborg kommune, Rohan Christoffer:

Samlet 170 personer: – De tok smittevern på alvor.  Flere av dem er høyt utdannende leger

– De har vært nøye på smitteverntiltak. Flere av medlemmene er høyt utdannede leger som jobber i Østfold, sier Rohan Christoffer.

«Nøye på smitteverntiltak», ja. Det kan de umulig ha vært. Smittetallene har skutt i været, etter Ashura-feiringen i det ulovlige shiamuslimske senteret «Al Ghadir  Islamsk Senter i Østfold».

I Sarpsborg er 437 skoleelever, 48 lærere, 22 barnehagebarn, 6 ansatte ved et sykehjem og 2 barnehageansatte i karantene, ifølge kommunens oversikt.

Fredrikstad kommune opplyser at nærmere 600 barnehagebarn, elever og lærere i barne- og ungdomsskolen er i karantene. Kommunen har på en uke registrert 114 nye smittetilfeller. 17 av disse er elever i barne- og ungdomsskole eller barnehagebarn. To barnehager, seks skoler og to videregående skoler er berørt. (NTB)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Forstander i Al Ghadisr islamske senter, Sadiq Baker Alezairjawi, sendte torsdag ut en pressemelding gjengitt av Sarpsborg kommune. Der han gjorde sitt ytterste for å renvaske menigheten for noe skyld i smitteutbruddene:

– Antibac har vært tilgjengelig og vi har vært veldig opptatt av å holde avstand til hverandre, ikke klemme hverandre eller ha annen nærkontakt. Vi har også vært tydelig på at syke må holde seg hjemme. Ingen av deltakerne hadde symptomer på koronasmitte, hevder han.

At kommunen hadde nedlagt forbud mot bruksendring av lokalene i Oldtidsveien 605, blir skjøvet i bakgrunnen.

Uavhengig av smitteutbruddet, har bygningsmyndighetene i Sarpsborg kommune vedtatt et pålegg om opphør av ulovlig bruk av trossamfunnets lokaler i Oldtidsveien i Skjeberg. 30. juli ble det gitt pålegg om å stanse pågående byggearbeider, siden de ikke var omsøkt. 5. august mottok kommunen søknad om bruksendring, men søknaden var mangelfull og er derfor fortsatt under behandling. I slutten av august ble kommunen gjort oppmerksom på at bygningen var i bruk og bygningsmyndigheten foretok en befaring 31. august, Befaringen viste at verkstedbygningen/garasjen er tatt i bruk som bedehus/forsamlingshus. 2. september vedtok derfor Sarpsborg kommune pålegg om at den ulovlige bruken av lokalene må opphøre med øyeblikkelig virkning. Dette er et administrativt vedtak som kan påklages i løpet av tre uker.

Som om ikke dette var nok, har Sarpsborg Arbeiderblad gravd frem flere ulovligheter.

Flere ulovligheter
Bygget som var tatt i bruk hadde ikke nødvendig tillatelser i orden. Under befaringen oppdaget kommunen at det var flere forhold som ikke var i henhold til lover og regler.

Branntekniske forhold som rømningsveier og brannvarsling var mangelfullt. Rømningsveier var ikke markert og det var toalett fasiliteter var satt opp, men ikke omsøkt.
«Legging av stikkledninger til en bygning er et søknadspliktig tiltak, og i tillegg er det søknadspliktig å etablere bad og toaletter i garasjen/verkstedet/uthuset.», skriver kommunen. Ingenting av dette hadde de ikke tillatelse til å anlegge.
Ingen i foreningen Al-Ghadir ønsker å uttale seg til media om saken. (SAbetalingsmur)

Ordføreren i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje (Ap) mener alle burde ha fått med seg at Norge også har en korona-pandemi, og det ikke kan finnes noen unnskyldning for ikke å vite om smittevern og forholdsregler.

Men overfor Sarpsborg Arbeiderblad ønsker han ikke å gå inn på hvilke konsekvenser disse graverende bruddene vil få:

Det kommer ingen reaksjoner fra kommunen nå, utover en stoppordre som allerede er sendt
eieren av lokalene, Al-Ghadir Islamsk Senter Østfold.
– Nei, vi gjør ikke noe utover at de nå har fått beskjed om at all bruk av lokalene skal opphøre, sier ordføreren.

Kommunen skal gå nøye gjennom saken, så snart smitteutbruddet er over. Det at mange har vært samlet i et ikke-godkjent lokale er blant det kommunen vil se nærmere på.

– Ja, kommunen skal etter hvert ta en vurdering av denne saken basert på fakta, sier Martinsen-Evje som ikke kan forskuttere hvilke eventuelle reaksjoner som kan komme.
– Nei, det kan jeg ikke si noe om. Nå er det liv og helse kommunen prioriterer først, sier han.
– Men hva mener du selv?
– Som sagt så prioriterer kommunen nå liv og helse, men dette er helt klart alvorlig.

Millionstøtte og millionkostnader

Kommunen kunne jo begynne med å inndra den kommunale støtten til trossamfunnet som ifølge Human Rights Services liste over muslimske trossamfunn i Norge hadde 812 medlemmer i 2018, noe som ga dem 918.153 kr i offentlig støtte i 2018, halvparten fra staten og halvparten fra kommunen.

På regjeringens liste over tilskuddsberettigede trossamfunn for 2019 står Al Ghadir oppført med 819 medlemmer, som etter årets satser vil gi dem 961.506 kroner i offentlig støtte.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2020, er 587 kroner per medlem. (Regjeringsens satser for 2020)

Ennå er det for tidlig å si hva de samfunnsmessige kostnadene for smitteutbruddet og karantene-tiltakene i Sarpsborg og Fredrikstad vil bli, men selvsagt må det få konsekvenser for Al Ghadir.

De «høyt utdannede» legene som flyktningkonsulenten refererer til bør melde seg til frivillig samfunnstjeneste, så snart de er ferdig med karantenen!

Les også:

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.